Koppla ditt journalsystem till ett bokningssystem

två händer som håller vita pusselbitar på blå och rosa bakgrund

För injektionsbehandlare och estetiska klinker är det viktigt att använda ett journalsystem. Det är idag lagstadgat att verksamheter som utför vad som klassas som medicinska ingrepp, för journal över sina patienter. Detta även när dessa behandlingar kan ses som lättare ingrep så som injektionsbehandlingar.

Att ha ett säkert och enkelt journalsystem gör att ni som klink, utöver att följa den rådande lagstiftningen, får en god överblick över era patienter och de behandlingar ni utför. Dessutom samlar ni all den viktiga information som krävs för era patienter och kunder på ett och samma ställe.

Till skillnad från journalföring finns det inga krav på hur bokning av patienter ska gå till. Det finns dock andra viktiga fördelar med att använda ett bokningssystem. Det finns krav på behandling av personlig information och data för patienter och kunder. Bokningsprocessen kan också lätt bli komplicerad och tidskrävande om den sköts manuellt. Att bokningssystem och journalsystem sammankopplade medför många fördelar.

Varför ska man koppla ihop sitt journalsystem med ett bokningssystem?

  • Spara tid; börja samla in viktig information innan patienten kommer till er klink eller salong
  • Få en enhetlig överblick över information kopplad till en patients behandling och historik
  • Hitta möjligheter att utveckla er verksamhet
  • Öka er kundnöjdhet och få fler nöjda patienter

Sparar tid

Tid är som det sägs pengar, men framför allt är er tid viktig. Genom att koppla ihop ert journalsystem med ert bokningssystem kan ni börja samla in patientinformation och personlig information som ni måste journalföra tidigare i kundprocessen.

Det säkerställer att ni har viktiga kontaktuppgifter till era kunder och att information inte faller mellan stolarna. Den tid ni sparar kan ni i stället lägga på er kärnverksamhet där den gör mest nytta.

Få mer kontroll och en bättre överblick 

Genom att ha ert journalsystem kopplat till ert bokningssystem får ni automatiskt in information om vilka behandlingar en patient har utfört hos er och när detta skedde. Detta underlättar ert arbete och säkerställer att ingen information går förlorad. Det gör även att ni ökar säkerheten för era patienter och att ni enkelt kan påminna om behandlingar och uppföljningar kopplat till ett specifikt behandlingstillfälle.

Hitta möjligheter att utveckla er verksamhet genom att ha samspelta system

När information kopplas samman mellan olika system kan man hitta så kallade synergieffekter. Skicka påminnelser och underlätta uppföljning genom att ha full kontroll över när och vilka behandlingar era patienter har låtit utföra hos er. Kanske är det dags för en ny behandling efter en viss tidsintervall, eller kanske finns det andra behandlingar som passar när man gjort ett visst ingrepp.

Fler nöjda patienter

Ett bokningssystem gör det enkelt för era kunder och patienter att i lugn och ro boka en tid som passar dem online, när de vill och var de än befinner sig. Denna typ av funktion leder ofta till nöjdare kunder. Att ha ett bokningssystem är därför en naturlig förlängning för den moderna kliniken som redan använder ett journalsystem.

Att ha dessa två system ihopkopplade gör informationen lättare för er som behandlare att ta till er och få god översikt över. Detta gör det möjligt att erbjuda bättre hjälp och service för era kunder.

Testa MERIDIQ idag som erbjuder både journal- och bokningssystem i ett!

Läs mer om journal och bokningssystem