SMS för journalsystem och bokningssystem

händer som håller en telefon och läser SMS framför en gräsmatta

Från att skicka påminnelser för att undvika no-shows till att skicka inställda behandlingar pga. sjukdom, finns det många användningsområden för SMS hos en klinik. I nedan artikel pratar vi om hur SMS kan effektivisera verksamheten och skapa en bättre kundupplevelse.

Användningsområden för SMS hos en klinik

Vårda kundrelationer

Det finns flera fördelar för kliniker att använda sig av sms, både i sitt journalsystem och bokningssystem. Med regelbunden kontakt med patienterna förstärks kundrelationerna och därmed även tilliten till er som behandlare.

Personliga meddelanden där patientens namn och bokade tid nämns bidrar till en positiv upplevelse där kliniken visar att de har koll och patienten kan känna sig trygg.

Påminnelser förhindrar förseningar eller no-shows

Just SMS kan påkalla patientens uppmärksamhet direkt och hjälper till att minska antalet avbokningar eller förseningar, vilket gynnar både er som klinik och era patienter. Påminnelser kan skickas ut i flera steg, dels ett par dagar eller till och med en vecka innan bokningen, dels strax innan. Här kan ni även erbjuda möjlighet att bekräfta en bokad tid, vilket skapar engagemang hos patienten.

Påminnelsen som går ut med lite längre framförhållning kan bidra till att patienten kan planera sin kommande vecka lite lättare, och påminnelsen som kommer strax innan påminner patienten i stunden. En påminnelse kan hjälpa till att förbättra verksamhetens effektivitet och minska onödiga tomma tidsluckor.

Enligt undersökning av mobiloperatörer är öppningsgraden upp till 98% på SMS jämfört med mail som ligger runt 20%.

Snabb delning av viktig information

Förutom påminnelser kan SMS även vara hjälpsamt när det kommer till att skicka information som patienten enkelt kan nå och ta till sig via mobilen på språng. Det kan handla om kortare formulär som ska fyllas i och skickas in, hälsodeklarationer eller andra typer av registreringar. Patienten kan också få skickat länkar till viktig information som bör läsas innan bokningen eller mer information kring själva behandlingen.

Det kan såklart även hända att ni måste nå patienten med kort varsel, om era anställda fått akut förhinder eller ni av någon annan anledning måste skjuta upp patientens besök. Då är SMS det absolut mest effektiva sättet att nå patienten, förutom att ringa upp direkt.

Behandlingsdirektiv innan eller efter behandling

Inför eller efter ett behandlingstillfälle kan ett sms vara skillnaden mellan att behandlingen dels går att genomföras så som planerat, dels att rekommendationerna kring eftervård följs på rätt sätt. Kanske rekommenderar kliniken en viss kost i samband med den utförda behandlingen, eller en viss viloställning efteråt för att undvika tryck på behandlingsområdet. Smärtlindrande medicin kan behöva intas vid fasta tidpunkter, här kan ett SMS hjälpa patienten hålla koll på vad som gäller.

Spara pengar och tid

Automatiskt utskickade SMS kan vara mer kostnadseffektivt jämfört med telefonsamtal eller brevutskick som annars kan dröja. Det är också tidsbesparande för personalen, vilket möjliggör bättre resursanvändning.

Det kan även underlätta för alla de tillfällen då era behandlare annars inte haft möjlighet att höra av sig till patienten och kan ses som en extra service ni som klinik erbjuder. I och med automatiseringen av SMS kan information hämtas direkt från systemet och minska felmarginalen för information som går ut till patienten.

Varumärkesbyggande feedback

Passa på att fråga era patienter om feedback efter genomförd behandling eller möte. På så sätt erbjuder ni ett sätt att hålla koll på er kundnöjdhet samtidigt som ni identifierar förbättringsområden. Att fylla i sina tankar kring ett möte som precis inträffat är mer sannolikt att patienten gör om det sker i närtid, snarare än veckor eller månader efter behandling. Använd den feedback ni får in i marknadsföringssyfte för att stärka ert varumärke och visa er utveckling.

Ni får även större chans att påverka situationer som inte gick som förväntat eller feedback som inte var enbart positiv. Att visa ert engagemang för god kundservice bidrar i allra högsta grad till en ökad kundnöjdhet.

Användningen av automatiska SMS som en del av kommunikationsstrategin för en klinik eller mindre vårdverksamhet kan öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra patientens upplevelse och engagemang samtidigt som kundnöjdheten ökar och långvariga relationer vårdas.

MERIDIQ stödjer SMS för påminnelser och formulär

Ställ in dina SMS behov för bekräftelser och påminnelser i bokningssystemet. Du kan även skicka ut hälsodeklarationer och andra SMS som kommunikation med dina kunder och patienter.

Vad kostar det?

SMS tjänsten kan beställas i olika grupperingar, beroende på hur mycket kliniken har behov av.

  • 100 SMS – 120 kr
  • 1 000 SMS – 1 000 kr
  • 5 000 SMS – 4 000 kr

Välj det alternativ som passar er klinik bäst, och utöka vartefter er verksamhet växer. Kontakta oss idag för med information!

Läs mer om MERIDIQs funktioner