Dokumentation

MERIDIQ Manual

Viktiga funktioner

Lägga till ny patient:

 1. Logga in i MERIDIQ
 2. klicka på patienter antingen på startskärmen eller i sidomenyn
 3. klicka på den runda knappen nere till höger i appen eller på ”ny patient” i webbläsaren
 4. lägg in all relevant information och klicka uppe i högra hörnet i appen, eller spara i webbläsaren för att spara informationen

Ändra patientinformation:

 1. Logga in i MERIDIQ
 2. klicka på patienter antingen på startskärmen eller i sidomenyn
 3. sök eller scrolla ner tills du hittar den patient du vill redigera och klicka på namnet
 4. klicka redigera uppe i högra hörnet
 5. redigera all information du vill ändra och klicka spara, eller ikonen uppe i högra hörnet. Bekräfta med ja

Inaktivera patient:

 1. Logga in i MERIDIQ
 2. klicka på patienter antingen på startskärmen eller i sidomenyn
 3. sök eller scrolla ner tills du hittar den patient du vill redigera och klicka ”power”-ikonen (fungerar endas via en webbläsare, ej appen)
 4. Bekräfta ditt val 

Registreringsportalen är en statisk URL till vilken du kan skicka dina patienter till, för att registrera sin kontaktinformation och fylla i en hälsodeklaration, innan de besöker kliniken. Registreringsportalen kan också användas på kliniken för att antingen be kunderna själv fylla i sina uppgifter eller till de som behandlar patienterna.

Lägg till en patient i portalen:

 1. klicka på registreringsportalen i appen eller använd webbadressen (URL)
 2. denna länk kan du även skicka till dina patienter som behöver registrera sig i ditt MERIDIQ journalsystem. Då registrerar dom sig själva utan din inblandning.  
 3. klicka ”nästa” och fyll i all relevant information för patienten
 4. skulle hälsodeklaration och preferenser inte vara obligatoriskt att fylla i kommer detta ej synas i nästa steg*
 5. klicka spara

*Under inställningar kan man välja om hälsodeklaration och/eller skönhetsintressen samt Covid-19 formulär skall fyllas i av patienter i registreringsportalen. Dessa två formulär kan också fyllas i senare under varje patients journal. För mer information om detta finner man under sektionen Inställningar.

Skapa användare:

 1. Logga in i MERIDIQ
 2. klicka på företagsinställningar på startskärmen eller i sidomenyn
 3. klicka Ny användare
 4. fyll i all relevant information och klicka på ikonen uppe i högra hörnet för att spara, alternativt klicka spara i webbläsaren

Vänligen notera att man skall välja Användarroll beroende på vilken behörighet som användaren skall ha. Administratörer kommer ha tillgång till alla patienters journaler.

Ändra användare:

 1. Logga in i MERIDIQ
 2. klicka på företagsinställningar på startskärmen eller i sidomenyn
 3. scrolla och klicka på användaren som du vill redigera
 4. ändra informationen och klicka på ikonen uppe i högra hörnet för att spara, alternativt klicka spara i webbläsaren

Radera användare:

 1. Logga in i MERIDIQ
 2. klicka på företagsinställningar på startskärmen eller i sidomenyn
 3. scrolla och klicka på användaren som du vill redigera
 4. klicka radera och bekräfta med ja

Det finns tre olika behörighetsnivåer i MERIDIQs system. Varje nivå ger olika rättigheter för inställningar samt behörighet till patient- & journaldata.

Super-admin

 • Detta är den e-mail och användare som är ägare av kontot och också kan kontrollera abonnemangsnivån
 • Denna användare har full åtkomst till alla inställningar och patientdata
 • Denna användare kan ej raderas eller byta behörigetsnivå

Admin

 • Denna användare har full åtkomst till inställningar och patientdata, men kan ej ändra abonnemangsnivå
 • Denna användare kan raderas, samt också nedgraderas till en lägre nivå av Super-admin

Användare

 • Denna användare har begränsad åtkomst till inställningar
 • Denna användare kan raderas och uppgraderas av administratörer och super-admin

Ändra patientåtkomst för användare (endast admin):

 1. Logga in i MERIDIQ
 2. klicka patientåtkomst på startskärmen eller sidomenyn
 3. använd toggle boxen för att ge användaren access till de patienter de skall ha åtkomst till. Genom att ge ”full åtkomst” kommer användaren att kunna se alla patienters journaler

Mallar används som bakgrund till dokumentation av områden som skall behandlas för patienter. I systemet finns redan ett par generiska mallar som kan användas direkt: Kvinna/Man ansikte, Kvinna/Man kropp fram, Kvinna/Man kropp bak.

Man kan också välja att lägga till egna mallar som kan användas vid dokumentation av behandlingar.

Lägg till en ny mall:

 1. Logga in i MERIDIQ
 2. klicka på mallar i sidomenyn
 3. klicka på den runda ikonen i nedre högra hörnet i appen, eller ny mall i webbläsaren
 4. klicka någonstans på den gråa ytan för att ladda upp en fil eller för att ta ett foto
 5. skriv namn på den nya mallen och klicka på spara eller uppe i högra hörnet i appen

Din mall är nu redo att användas när du gör en ny behandling för patienter

Vänligen notera att du kan inte radera de grundläggande mallarna som ingår i systemet. Dock kan du radera skapade mallar under samma meny. Klicka på soptunnan på mallen du vill radera och bekräfta med ja

För att dokumentera och spara procedurer för kunder/patienter, behöver man skapa behandlingar först. När man har behandlingar kan dessa sedan tilldelas patienter när man registrera journaler och procedurer,

Lägg till ny behandling:

 1. Logga in i MERIDIQ
 2. klicka på behandlingar på startskärmen eller i sidomenyn
 3. klicka ny behandling eller på ikonen i nedre högra hörnet i appen
 4. fyll i all information och klicka spara eller uppe i högra hörnet i appen

Vänligen notera att du kan ej radera en behandling när den väl är sparad. Detta för att patienter ej skall förlora data om de genomgått en procedur redan. Man kan dock inaktivera behandlingar så att dessa ej kan tilldelas patienter vid registering av procedurer.

 1. klicka på behandlingar på startskärmen eller i sidomenyn
 2. scrolla för att hitta den behandling du önskar inaktivera
 3. klicka på ”snooze” symbolen i övre högra hörnet i appen eller på soptunnan i webbläsaren. Bekräfta med ja
 4. för att återaktivera behandlingen igen, klicka på samma symboler igen och bekräfta med ”aktivera

Vänligen notera att du kan under behandlingar, filtrera resultaten på aktiv, inaktiv och alla behandlingar.

Dokumentera behandlingar på patienter:

 1. Logga in i MERIDIQ
 2. klicka pateinter på hemskärmen, sidomenyn eller sök direkt efter patient i sökfältet
 3. sök eller scrolla för att hitta patienten du vill göra en behandling för och klicka på namnet
 4. klicka på ny behandling
 5. skriv in namnet på denna specifika behandling
 6. välj datum för behandling
 7. välj i dropdown menyn vilken behandling som skall utföras. Priset kommer automatiskt att läggas dit, du kan sätta ett annat pris själv om man önskar
 8. skriva eventuell beskrivning av proceduren
 9. klicka på ikonen i övre högra hörnet i appen eller nästa i webbläsarversionen

Du har nu kommit in i behndlingsförnstret där du kan i detalj visa på en mall eller en bild på patienten, de behandlingsområden som man berört. Nedan är de olika inställningarna och verktyg man kan använda här:

Lägga till bild på patient:

Man kan välja att använda en mall, eller ladda upp/ta en bild av patienten för behandlingen. I övre kanten till vänster finns en dropdown meny för att välja en mall. Till höger finner man ikoner för att ladda upp en bild eller använda kameran.

Rita detaljer av behandlingsområde:

Man kan nu välja att rita detaljer på bilden eller på mallen. Detta gör man med pennan i appen som ligger i undre menyn, eller med muspekaren i webbversionen. För att ångra eventuella fel kan man klicka på ångra-knappen nere i vänstra hörnet, som raderar sista anteckningen.

Lägga till fler bilder:

Genom att använda plustecknet ”+” och/eller soptunnasymbolen kan man lägga till eller ta bort bilder i behandlingen.

Lägga till notat:

Du kan göra fler notat till varje bild genom att klicka på dokumentsymbolen i undermenyn. Genom att trycka på valutasymbolen kan man också ändra priset om man har glömt det i första steget.

När man är nöjd med dokumentationen av behandlingen, spara genom att klicka på symbolen i appen i övre högra hörnet, eller tryck på spara i webbversionen.

För att följa lokala riktlinjer och lagar, kan klinker välja att använda medgivanden för olika behandlingar. Något som MERIDIQ också starkt rekommenderar. MERIDIQ har denna funktion installerad som ger patienter möjligheten att signera ett digitalt dokument på en telefon, tablet eller på en dator innan en behandling på klinken. MERIDIQ har ett par olika medgivanden redan, men skulle de inte passa till era behandlingar eller ingrepp, kan man lägga till sina egna.

Skulle man dessutom vilja ladda upp eller ta bilder av pappersversioner kan man också göra detta i patientens journal under medigivanden. Detta kan man göra enkelt genom att ta ett foto med mobilen eller genom att ladda upp en fil från datorn. På detta sätt har man all dokumentation sparat på ett ställe.

Lägga till ett nytt medgivande:

 1. Logga in i MERIDIQ via din webbläsare
 2. klicka på medgivanden på hemskärmen eller i sidomenyn
 3. klicka på nytt medgivande i webbversionen
 4. skriv in eller kopiera in texten för det medgivande du vill ha som mall. Klicka sedan på spara

Vänligen notera att du kan inte radera medgivanden efter de har blivit sparade, då dessa kan ha blivit signerade av patienter och man behöver kunna gå tillbaka till dessa. Dock kan man välja att inaktivera dessa så patienter ej kan signera fel dokument.

 1. klicka på medgivanden på hemskärmen eller i sidomenyn
 2. scrolla och hitta det medgivande som du önskar att inaktivera
 3. klicka på ”power”-ikonen. Bekräfta med ja
 4. för att aktivera dessa igen klickar man på samma symboler igen för den behandling man vill återaktivera och bekräftar med ja

Notera att du kan välja att filtrera (med filtersymbolen) aktiva, inaktiva eller alla medgivanden

När patienter skall signera medgivanden:

 1. Logga in i MERIDIQ
 2. klicka på patienter på hemskärmen eller i sidomenyn
 3. sök eller scrolla efter patienten och klicka på namnet
 4. klicka på medgivanden
 5. välj medgivande från dropdown menyn som du vill att patienten skall läsa och signera
 6. kunden kan här också välja genom att klicka i en checkbox om kliniken får använda och publicera före/efter bilder
 7. om du har ett dokument eller ett redan påskrivet medgivande på papper kan man ta en bild på denna här och/eller ladda upp en fil på ett dokument
 8. klicka sedan på signera och be patienten använda ett finger/touch penna/muspekare för att skriva sin signatur.
 9. klicka på spara

 

Företagsinställningar:

Under företagsinställningar kan man ändra företagsinformation samt skapa och ändra användare. Endast super-admin kan se denna information.

Inställningar:

Under inställningar finns det ett par val att göra:

 • Hälsodeklaration – denna inställning bestämmer om hälsodeklarationen kommer krävas i registreringsportalen när en patient eller en användare skapar en ny profil för kunden
 • Hälsopreferenser – denna inställning bestämmer om frågeformulär om skönhetsintresse kommer krävas i registreringsportalen när en patient eller en användare skapar en ny profil för kunden
 • Valuta – bestämmer valutan i företaget. Man kan välja annan valuta per behandling också för varje procedur om man önskar.

Som en super-admin kan man också ändra abonnemanget

 • Det finns en knapp som leder till att uppgradera abonnemanget, där man i en ny meny kommer bestämma vilken plan man vill uppgradera till. Notera att man kan ej nedgradera till en lägre plan
 • Det finns också en möjlighet till att avbryta sitt abonnemang, då kommer man fortfarande kunna logga in som super-admin till kontot och få åtkomst till alla journaler, men kan ej lagra ny information. För att radera all data eller återaktivera kontot, kontakta supporten via formuläret i slutet på denna sida