För närvarande ingen integration till något bokningssystem pga. lagen om sammanhållen journalföring som begränsar data mellan system.