MERIDIQ har redan en fullt utvecklad bokningsfunktion redo att användas i systemet. För närvarande ingen integration till något tredjeparts bokningssystem pga. lagen om sammanhållen journalföring som begränsar känslig data mellan företag.