Viktiga riktlinjer för kliniker som tar före- och efter bilder

kvinna med blont hår före och efterbild

Att ta bilder på resultatet av behandlingar och ingrepp är viktigt. Dessa före- och efterbilder är ett värdefullt visuellt stöd och illustrerar på ett konkret sätt uppnått utfall och önskad förändring. Bilderna komplettera patiententjournalen och ger mer information till både vårdgivare och patient. Om medgivande ges kan dessa bilder potentiellt även delas i marknadsföringssyfte. Före- och efterbilder är ett kraftfullt kommunikationsverktyg, läs mer om fördelarna med före- och efterbilder här.

Det finns dock viktigt aspekter att ha i åtanke när man som injektionsbehandlare tar före-och efterbilder. Om er verksamhet erbjuder estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar omfattas ni av ett flertal lagar och föreskrifter. Stora delar av hälso- och sjukvårdens regelverk gäller. Sedan några år tillbaka ställs högre krav på skönhetsklinker när de utför just injektionsbehandlingar. Kunder benämns patienter och en behandlare benämns vårdgivare.

Alla bilder som tas i en behandlings­situation tillhör patientjournalen och räknas som patientuppgifter. Läs mer om patientdatalagen här. Detta påverkar hur bilder på patienter kan tas och på vilket sätt de ska behandlas, nedan finner ni viktiga riktlinjer att förhålla sig till.

Viktiga riktlinjer för fotografering av patienter

  • Då bilden räknas som patientdata ska de endast spara och lagras i patientens journal. Endast behörig personal har rätt att ta del av informationen i journalen. Läs mer om rätt journalhantering här.
  • Patienten måste ge sitt medgivande till att bli fotograferad. Om bilderna ska användas i annat syfte än för att dokumentera behandlingen och till exempel delas i markandsföringssyfte krävs även skriftligt medgivande för detta.
  • Användning av korrekt datum: Kameran som används för fotografering måste ha rätt datum inställt. Detta så att bilden ha rätt bilddatum vilket underlättar sökning och spårning av fotografiet.
  • Undvik användning av privata mobiltelefoner och surfplattor, man får inte använda en privat mobil för patientfotografering. Det är viktigt då bilderna absolut inte får lagras på obehöriga platser. Det rekommenderas att använda en dedikerad enhet för patientfotografering.
  • Kameran som används för patientfotografering bör vara tydligt märkt med information om enheten. Detta underlättar spårningen och identifieringen av kameran. Dessutom bör kameran hanteras på ett säkert sätt för att undvika oavsiktlig spridning av patientfotografierna.
  • Patientfotografier bör raderas från minneskortet så snart de har lagrats i på avsedd plats. Detta är för att förhindra att bilderna lämnas kvar på kameran och minskar risken för oavsiktlig spridning eller förlust av patientinformation. Det är viktigt att inte spara ned bilderna lokalt på datorn innan de laddas upp för lagring.
  • Varje bildserie av patientfotografier bör inledas och avslutas med en identifieringsbild. Detta hjälper till att tydligt identifiera vilka bilder som tillhör en viss patient och underlättar organiseringen och åtkomsten till fotografierna i framtiden.
  • Granska alla foton efter de tagits och radera de bilder som inte håller tillräckligt bra kvalitet eller som inte är relevanta. Detta bör göras omgående av den personen som tagit bilderna.

Att följa dessa riktlinjer för patientfotografering kan hjälpa att säkerställa att patientens integritet och information skyddas. Fotograferingen bör alltid utföras på ett professionellt och säkert sätt och det är väldigt viktigt att explicit medgivande ges skriftligen om före- och efterbilder ska användas i marknadsföringssyfte.

Vill du skapa dina egna före- och efterbilder? testa vårat gratis verktyg 👇

Läs mer om före- och efterbilder