en läkare och sköterska hanterar en ordination

Efter den nya lagens inträde den 1a juli 2021, Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, har kliniker börjat med en rad förändringar i arbetet med patienterna.

Många rutiner i lagen är självklara och har redan varit i bruk av många seriösa aktörer sedan innan lagen trädde i kraft. Dock finns det fortfarande en del frågetecken runt frågor som inte är helt självklara att tolka.

En stor fråga som diskuterats i forum och bland sjuksköterskor och behandlare är hanteringen av ordinationer. Fram tills nu har inga större krav ställts för denna administration men nu behöver läkare och kliniker ändra på detta.

IVO pekar på individuella ordinationer för injektionsbehandlingar

Även om IVO gör en tolkning av lagen och inte har prejudikat i frågan, har dom dock uttalat sig publikt om att det är individuella och skriftliga ordinationer som skall tillämpas.

Dock på frågan om en läkare behöver vara fysiskt på plats för dessa ordinationer, uttalar sig IVO om att detta inte är nödvändigt, så länge det finns väl dokumenterat underlag för bedömning.

Hur mycket kostar en ordination?

För de kliniker och behandlar som använder sig av en MAL eller ansvarig läkare för ordinationer, får nu en ökad administrativ kostnad. Läkarna som tar sig tiden för att hantera patientunderlaget tar i regel en avgift per ordination av kliniken.

Avgiften varierar normalt från 200 kr och uppåt beroende på komplexiteten av behandlingen, och vilka preparat som skall ordineras.

Hur tar kliniker betalt för ordinationer?

En ordination gäller för en patient i ett helt år, vilket gör att kostnaden kan spridas per besök. I Norge är det patienten som står för kostnaden av ordinationen och betalning sker i samband med konsultation om det krävs en ordination. På detta sätt kan då alltså sjuksköterskor och tandläkare täcka de nya kostnaderna som individuella ordinationer medför samt även få betalt för sin tid.

Ökad kostnad av ordinationer kan hållas nere med systemstöd

För att underlätta för läkare som gör dessa ordinationer, behöver läkare tillsammans med behandlare hitta ett systemstöd. Idag finns det endast en lösning på marknaden som hjälper läkarna genom att få accesser till flera klinikers patienter och journaler i en och samma plattform.

MERIDIQ tillsammans med MAL Online är den lösning som effektiviserar ordinationer för läkarna och hjälper till att hålla kostnaderna nere.

Har du fler frågor om hur du kan effektivisera din klinik och administration, boka en demo hos oss så kan vi hjälpa dig!

 

Läs mer om journalföring