Lär dig känna igen riskprofiler

läkare som gör en riskprofil av en patient vid ett fönster

Varför är riskprofilering viktigt

En riskprofilering av patienter är inte bara relevant inför medicinska behandlingar, men även av stort värde inför estetiska skönhetsbehandlingar. Denna riskbedömning gör det möjligt för den som jobbar inom estetik att identifiera potentiella riskfaktorer och kontraindikationer som kan öka risken för komplikationer eller biverkningar under eller efter behandlingen. Detta bidrar till att säkerställa att patienten får en behandling som är säker och lämplig för deras individuella hälsotillstånd.

Genom att identifiera riskprofiler kan estetiska behandlare minimera risken för oönskade komplikationer eller biverkningar som kan uppstå – detta kan inkludera att undvika behandlingar som kan vara olämpliga för vissa patienter eller att justera behandlingsplanen för att minska riskerna.

Estetiska behandlare kan även dra nytta av riskprofileringen för att anpassa behandlingen för att uppnå de bästa möjliga resultaten med minsta möjliga risker. Det kan innebära att välja rätt behandlingsmetod, dosering eller teknik som är lämpligast för varje patient.
En noggrann riskprofilering och öppen kommunikation om eventuella risker och komplikationer kan öka patientens förtroende för behandlaren och bidra till en positiv behandlingsupplevelse. Patienten kan känna sig tryggare med att veta att deras hälsotillstånd har beaktats och att deras säkerhet är en prioritet.

Sammanfattningsvis är utförandet av en riskprofilering av patienter för estetiska skönhetsbehandlingar avgörande för att säkerställa säkerheten, effektiviteten och patientens välbefinnande under och efter behandlingen. Det är en viktig del av bästa praxis inom estetisk medicin och hjälper till att upprätthålla en hög standard för vård och behandling.

Vilka risker kan undvikas med riskprofilering

Riskprofilering av patienter inför estetiska skönhetsbehandlingar innebär att bedöma och identifiera eventuella riskfaktorer och kontraindikationer som kan påverka säkerheten och resultatet av behandlingen. Detta inkluderar att ta hänsyn till patientens medicinska historia, nuvarande hälsotillstånd, livsstil och eventuella tidigare erfarenheter av liknande behandlingar. Genom att utföra en noggrann riskbedömning kan den som utför behandlingen undvika eller minimera följande risker:

 1. Allergiska reaktioner
  Genom att identifiera eventuella allergier mot ingredienser eller ämnen som används i skönhetsprodukter eller behandlingar kan man undvika allergiska reaktioner och hudirritationer.
 2. Infektioner
  En bedömning av patientens immunförsvar och eventuella riskfaktorer för infektioner samt adekvata eftervårdsråd kan medföra att man kan minska risken för postoperativa eller postbehandlingsinfektioner.
 3. Blödning och blåmärken
  Patientens medicinska historia och eventuell användning av blodförtunnande mediciner bör tas med i bedömningen och kan minska risken för överdriven blödning och blåmärken.
 4. Överkänslighet och irritation
  En bedömning av patientens hudtyp och känslighet kan innebära att man väljer produkter och behandlingar som är mest lämpliga för deras hudförhållanden och därmed undviker överdriven irritation eller rodnad.
 5. Oönskade resultat
  Genom att identifiera patientens estetiska mål och förväntningar kan man anpassa behandlingsplanen för att uppnå de önskade resultaten samtidigt som man undviker överdrivna eller oönskade estetiska förändringar.

En noggrann bedömning och identifiering av riskfaktorer kan medföra att estetiska yrkesverksamma kan skräddarsy behandlingar för varje patient och minimera risken för komplikationer och oönskade biverkningar. Detta bidrar till att säkerställa en säker och effektiv behandling som är anpassad till varje individ.Top of Form

Hur gör man när man identifierar riskprofiler?

Identifiering av riskprofiler för estetiska skönhetsbehandlingar innebär att man bedömer patientens medicinska historia, nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd samt eventuella riskfaktorer som kan påverka behandlingen.

En säker och effektiv behandling för varje patient är målet för estetiska yrkesverksamma och detta åstadkommer man delvis genom att identifiera riskprofiler. Det är också viktigt att fortsätta att hålla sig uppdaterad om nya rön och riktlinjer inom området för att säkerställa bästa praxis.

Här är några steg för att identifiera riskprofiler:

 • Medicinsk utvärdering
  Utför en noggrann medicinsk utvärdering av patienten, inklusive att ta reda på sjukdomshistoria och medicinsk bakgrundsinformation för att ta reda på tidigare och nuvarande medicinska tillstånd, allergier, aktuella mediciner och eventuella tidigare estetiska behandlingar.
 • Hälsoscreening
  Genomför en allmän hälsoscreening för att bedöma patientens fysiska och psykiska hälsotillstånd. Detta kan inkludera samtal kring blodvärden, generell hälsa, livsstilsfaktorer samt identifiering av eventuella psykiska riskfaktorer såsom ångest eller BDD (body dysmorphic disorder)
 • Bedömning av kontraindikationer
  Identifiera eventuella kontraindikationer för specifika skönhetsbehandlingar. Det kan handla om graviditet, amning, systemiska sjukdomar, tidigare kirurgiska ingrepp eller medicinska tillstånd som kan öka risken för komplikationer.
 • Riskbedömning
  Bedöm risken för komplikationer och biverkningar baserat på patientens individuella riskfaktorer, medicinska historia och behandlingsplan. Ta hänsyn till faktorer som ålder, rökning, övervikt och tidigare reaktioner på liknande behandlingar.
 • Kommunikation och samtycke
  Kommunicera öppet med patienten om eventuella risker och komplikationer som kan uppstå från behandlingen. Se till att patienten förstår behandlingens risker och ger sitt informerade samtycke innan behandlingen påbörjas.

 

Läs mer tips och om journalföring