Vem får skriva ut en ordination?

estetisk sköterska som öppnar ett paket sprutor

En MAL, även kallad föreskrivande läkare, är den som kan ordinera och skriva ut receptbelagda läkemedel till patienter. Ordinationer för läkemedel och behandlingar får normalt sett utfärdas av legitimerad läkare, tandläkare och veterinärer. I vissa situationer är det ett krav att en medicinskt ansvarig läkare (MAL) skriver ut de receptbelagda medel som används under en behandling.

Förbereda ordination

Om en klinik drivs av en sjuksköterska eller tandläkare som utför injektionsbehandlingar, behövs en MAL för att skriva ut de receptbelagda medel som används under behandlingen. I dessa fall kan sjuksköterskan eller tandläkaren genomföra konsultationen, delegeras att förbereda för ordinationen genom att lägga till all den information som MAL behöver för att kunna ge en ordination. Denna information läggs till i patientjournalen och ses över av MAL för medicinsk bedömning och slutgiltig ordination.

Vad är en medicinskt ansvarig läkare?

En medicinskt ansvarig läkare (MAL) ansvarar för att säkerställa hög kvalitet på vård, efterföljande av regler och patienters säkerhet på till exempel sjukhus och andra vårdinstitutioner.

Vad ska en ordination innehålla?

  • Namnet på läkemedlet – preparat eller aktiv substans
  • Läkemedelsform (beredningsform), styrka & administreringssätt
  • Kontraindikationer
  • Indikation
  • Dosering – maxdos och hur ofta läkemedlet får ges till en patient utan att en läkare kontaktas

Läs mer om vad en ordination ska innehålla här!

Är ni i behov av en MAL som kan stödja vid ordinationer och administration? Kontakta en av våra läkare som anslutit sig till så kan de hjälpa er med ordinationer för er verksamhet.

Läs mer om ordinationer