Journalsystem

JOURNALSYSTEM

Allt kliniker och salonger behöver för säker journalföring av patienter

Oavsett om du arbetar som praktiserande hudläkare eller hudterapeut, driver en liten estetisk klinik eller håller på att sätta upp ditt företag inom skönhetsbranschen, erbjuder MERIDIQ dig ett billigt och säkert sätt att sköta dina patientjournaler och boka patienter.

Dokumentation av behandling

 • Ta bilder direkt från mobilen in i journalen
 • Ladda upp egna bilder eller använd mallar
 • Kraftfull redigerare med flera verktyg
 • Lägg texter direkt på bilderna
 • Färgval för olika områden

Överskådlig patientvy

 • Se behandlingar, notat och bokningar
 • Skicka formulär och medgivanden till patient
 • Lägg till notat och ladda upp filer
 • Signera dokument
 • Lägg till hälso- och övriga formulär
 • Skapa före- och efterbilder

Registreringsportal på egen sida

 • Patienter kan registrera sig via unik webbadress
 • Bestäm vilka formulär som skall fyllas ut
 • Mallar för hälso- och skönhetspreferenser
 • Mallar för samtycken samt egna formulär
 • Sparas direkt i patientens journal

inget krångel

5 minuter för att komma igång

Helt gratis för 1 användare, upp till 20 patienter, obegränsade funktioner och utan tidsgräns. Utan bindningstid eller utlämnande av betalkortsinformation, testa MERIDIQ och skapa ditt gratiskonto idag!

Säkra patientjournaler

 • Data sparas på en säker server

 • Tillgänglig vart som helst

 • Åtkomst på alla enheter

 • Följer GDPR & Datalagen

Enkel administrering

 • Mallar för behandlingsalternativ

 • Obegränsat lagring av bilder

 • Skräddarsydda behandlingar

 • Digitala signaturer

Smidig patientregistrering

 • Digital registrering av patienter

 • Hälsoformulär & medgivanden

 • Anpassade och egna formulär

 • Digitala signaturer för patienten

Fördelar med MERIDIQs journalsystem

 

Följ nya lagar och riktlinjer

Tiden då man kunde hantera patientjournaler i ett Excel-ark sparat på en gemensam dator på kontoret, är förbi. Ta kontroll över vem som har tillgång till patientjournalerna och säkerställ trygghet kring patienternas lagrade information.

Spara tid

Låt patienten göra grundjobbet. Genom att patienten bara behöver fylla i ett formulär, från vilken enhet som helst, kommer deras data sparas i systemet utan risk för faktafel.

Säkra klinikens lagrade information

Att spara medgivanden, kontrakt och behandlingsbeskrivningar på olika platser och hårddiskar kan utsätta ditt företag för risk. MERIDIQ gör det möjligt att hålla all information på en plats, samla in digitala signaturer och ger dig åtkomst till informationen vart du än befinner dig.

 

 

MERIDIQ journalsystem vy patient på vit iphone

Vad är ett journalsystem?

Ett journalsystem är ett administrativt verktyg där patienters personliga uppgifter och hälsoinformation lagras. Med hjälp av ett journalsystem håller du enkelt ordning på all information kring dina patienter, samlat på ett och samma ställe. I journalsystemet samlas information kring patienter från första besöket och kan på så sätt följa utvecklingen och få en bra översikt inför nästa besök.

Varför behövs ett journalsystem?

På grund av lagkrav för vissa behandlingar, samt att kunna arbeta med en effektiv administration behöver man ett säkert journalsystem. Information så som tidigare behandlingar och syftet med dessa, fotografier, allergier, personuppgifter, historik och preferenser samlas i systemet och du kan på så sätt lätt uppdatera dig och få en bra översikt över dina patienter. Detta är en trygghet både för dig och dina kunder.

Vilka användningsområden finns för ett journalsystem?

Förutom att lagar och förordningar kräver ett system för journalföring, finns det fler administrativa områden man använder systemet till:

 • Samla all information på ett ställe
 • Insamling av personuppgifter
 • Dokumentera syfte/bakgrund till behandling
 • Ge målbild av behandling
 • Spara patientens medicinska historia
 • Utveckling av behandling i form av anteckningar/bilder
 • Dokumentera Allergier/preferenser
 • Beskriva behandlingsalternativ samt de val/beslut som tagits
 • Versionshistorik – vem som sparat vad och när
 • Signaturer

Vilka fördelar finns med ett journalsystem?

 • Ett journalsystem ger dig och dina kunder en trygghet i att samla all information på en säker plats. Detta gör att du alltid har kontroll över var informationen finns.
 • Ett system för det smidigt för dig och din kund att hämta ut all personligt insamlad information, vilket är i enlighet med patientdatalagen.
 • Data sparas digitalt, online, vilket skapar ytterligare ett lager av säkerhet vid till exempel brand eller stöld.
 • Med ett system kan rätt person får access till rätt journal. Dvs man kan begränsa anställdas tillgång till alla journaler vilket värnar om patienternas integritet.

Finns det olika typer av journalsystem?

Det finns journalsystem som passar för olika typer av företag, beroende på till exempel storlek och specifika marknadsbehov. Mindre kliniker behöver inte kunna lägga till lika många patienter och lägger kanske större vikt vid det personliga bemötandet och servicen.

Är ett journalprogram samma sak som ett system?

Ja, ett journalprogram är bara ett äldre uttryck av ett system. Uttrycket journalprogram kommer ursprungligen ifrån att man krävde installation på en dator, dock är det idag förlegat där de flesta system kan användas från en webbläsare.

Kvinna framför dator som arbetar i ett journalsystem

Vilka funktioner bör ett journalsystem innehålla?

 • Enkelt gränssnitt för att skapa och dokumentera behandlingar
 • Bra översikt som skapar trygghet för både kund och utförare
 • Möjlighet till att se historik och tidigare behandlingar
 • Formulär och medgivande
 • Bokning och schemaläggning av behandlingar

Utöver dessa funktioner finns det två aspekter som man också bör ta hänsyn till vilket är:

 • Stark säkerhet med åtkomst endast för behöriga
 • Digital och krypterad datalagring

Vad skall en journal innehålla enligt lag?

Från den 1a juli 2021 faller även injektionsbehandling och skönhetsingrepp in under patientlagen. Detta betyder att man även behöver följa patientdatalagen och enligt lag krävs då ett journalsystem. Här kommer ett utdrag:

6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla:

 1. Uppgift om patientens identitet
 2. Väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården
 3. Uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder
 4. Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder
 5. Uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning
 6. Uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.
 7. Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

Hur kommer jag igång med journalsystemet?

Är du fortfarande osäker på vad man behöver dokumentera i journalsystemet har vi sammanfattat de 10 viktigaste delarna i en artikel här.

Vi på MERIDIQ är ödmjuka för att det är mycket att hålla koll på som behandlare när det kommer till administration och patientjournaler. Vi vill att alla skall ha möjlighet att jobba med säkra patientjournaler. Därför har vi utvecklat vårat journalsystem så det skall vara så enkelt och intuitivt som möjligt att föra journaler. 

Kom igång med MERIDIQ helt gratis idag, utan startkostnad och få hjälp hela vägen!

Läs mer om journalsystem bland våra artiklar