4 tips på effektiv administration för din klinik

Graphic clipart two women in a small clinic

För en liten klinik behöver man vara försiktigt med kostnader och hålla nere dessa om möjligt, utan att kompromissa på kvalitet eller marknadsföring. Förutom de uppenbara utgifterna som lokal, personal & produkter, kan man ta kostnadsbesparing ytterligare ett steg. Vi tittar närmare på journalföring och administration utifrån tre faktorer:

  • Tid
  • Effektivitet
  • Organisation

Hur kan vi då spara tid, öka effektiviteten och organisera arbetet bättre?

1. Registrering online för patienter

Låt dina patienter fylla i alla hälsoformulär, medgivanden och personlig information innan de besöker kliniken. Detta kommer inte bara spara tid på kliniken och minimera fysiska närvaron, utan också spara administrativ tid då allt kommer in digitalt på samma plats i ett journalsystem. Läs mer om hur vår registreringsportal fungerar.

2. Använda enkla och prisvärda system

Det finns en hel uppsjö av olika system man kan använda för sin klinik. Från olika boknings, kassa- och journalsystem till totallösningar med rumsbokningar och lagerhantering. Som en liten klinik eller som enskild injektionsbehandlare, behöver man sällan ett totalsystem där de ofta kräver krångliga installationer, underhåll och har kostnader som skenar.

Fokusera i stället på de system som du har behov av. De tre viktigaste är journalsystem, kassasystem och bokningssystem. Bokningssystem finns det många billiga och enkla lösningar online, som kan kopplas ihop med hemsidan. Kassasystem likaså, där finns det enkla online lösningar med nätta betalterminaler att använda på plats med koppling till mobilen.

För journalsystem är utbudet lite mindre för enkla lösningar. Många system är stora, kräver installationer och har en ”allt-i-ett-lösning” som ofta kostar mycket. MERIDIQ är dock ett enkelt och billigt system där du betalar endast vad du har behov för.

3. Alla anställda hjälps åt med dokumentation

För att förenkla och arbeta mer effektivt med administration för patienter, bör alla anställda i kliniken kunna arbeta i alla system. Journalsystemet som är det centrala och det man arbetar mest i, bör ha olika användare och rättigheter. Detta gör att alla kan dokumentera sina behandlingar direkt i varje journal, och detta inte behöver göras centralt av en person.

4. Journalföring när och var du vill

Ett annat sätt att förenkla vardagen och göra din tid mer effektivt är att kunna föra journal vart och när man vill. Dvs genom att använda sig av en iPad eller mobil att dokumentera med under behandlingen, och sedan dokumentera skriftligt på sin laptop efteråt, kan spara tid och vara mer effektivt. Genom att ha access till journaler utanför kliniken gör det enkelt att arbeta hemifrån eller på andra platser som är mer tidseffektivt.

Genom att arbeta smart med olika system och journalföring kommer du inte bara spara tid, utan också en hel del kostnad. Har du inget journalsystem idag?