Journalsystem

JOURNALSYSTEM

Allt kliniker och salonger behöver för säker journalföring av patienter

Oavsett om du arbetar som praktiserande hudläkare eller hudterapeut, driver en liten estetisk klinik eller håller på att sätta upp ditt företag inom skönhetsbranschen, erbjuder MERIDIQ dig ett billigt och säkert sätt att sköta dina patientjournaler och boka patienter. Läs mer här om vad ett journalsystem är.

Dokumentera behandlingen i journalsystemet

 • Ta bilder direkt från mobilen in i journalen
 • Ladda upp egna bilder eller använd mallar
 • Kraftfull redigerare med flera verktyg
 • Lägg texter direkt på bilderna
 • Färgval för olika områden
 • Skapa före- och efterbilder

Överskådlig patientvy

 • Se behandlingar, notat och bokningar
 • Skicka formulär och medgivanden till patient
 • Lägg till notat och ladda upp filer
 • Signera dokument direkt i journalsystemet
 • Lägg till hälso- och övriga formulär
 • Hantera ordinationer

Registreringsportal på egen sida

 • Patienter kan registrera sig via unik webbadress
 • Bestäm vilka formulär som skall fyllas ut
 • Mallar för hälso- och skönhetspreferenser
 • Mallar för samtycken samt egna formulär
 • Sparas direkt i patientens journal

inget krångel

Journalsystem på 5 minuter

Att starta och skapa ett konto kräver endast några företagsuppgifter och en personlig profil. Väl inne i systemet finns mallar redan klara för att komma igång med smidig journalföring!

Säkra patientjournaler

 • Data sparas på en säker server

 • Tillgänglig vart som helst

 • Åtkomst på alla enheter

 • Följer GDPR & Datalagen

Enkel administrering

 • Mallar för behandlingsalternativ

 • Obegränsat lagring av bilder

 • Skräddarsydda behandlingar

 • Stöder digitala signaturer

Smidig patientregistrering

 • Digital registrering av patienter

 • Hälsoformulär & medgivanden

 • Anpassade och egna formulär

 • Digitala signaturer för patienten

Ett tryggt och säkert journalsystem med MERIDIQ

Följ nya lagar och riktlinjer

MERIDIQ följer patiendatalagen, samt IVO och Socialstyrelsens föreskrifter angående journalhantering. Vi hjälper dig att hantera patienters journaler och dokumentation enligt rådande lagstiftning så du kan fokusera på patienterna och behandlingar. 

Spara tid

Låt patienten göra grundjobbet. Genom att patienten bara behöver fylla i ett formulär, från vilken enhet som helst, kommer deras data sparas i systemet utan risk för faktafel.

Säkra klinikens lagrade information

Att spara medgivanden, kontrakt och behandlingsbeskrivningar på olika platser och hårddiskar kan utsätta ditt företag för risk. MERIDIQ gör det möjligt att hålla all information på en plats, samla in digitala signaturer och ger dig åtkomst till informationen vart du än befinner dig.

 

 

MERIDIQ journalsystem vy patient på vit iphone

Vad är ett journalsystem?

Ett journalsystem är ett administrativt verktyg där patienters personliga uppgifter och hälsoinformation lagras. Med hjälp av ett journalsystem håller du enkelt ordning på all information kring dina patienter, samlat på ett och samma ställe. I journalsystemet samlas information kring patienter från första besöket och kan på så sätt följa utvecklingen och få en bra översikt inför nästa besök.

Varför behövs ett journalsystem?

På grund av lagkrav för vissa behandlingar, samt att kunna arbeta med en effektiv administration behöver man ett säkert journalsystem. Information så som tidigare behandlingar och syftet med dessa, fotografier, allergier, personuppgifter, historik och preferenser samlas i systemet och du kan på så sätt lätt uppdatera dig och få en bra översikt över dina patienter. Detta är en trygghet både för dig och dina kunder.

Vilka användningsområden finns för ett journalsystem?

Förutom att lagar och förordningar kräver ett system för journalföring, finns det fler administrativa områden man använder systemet till:

 • Samla all information på ett ställe
 • Insamling av personuppgifter
 • Dokumentera syfte/bakgrund till behandling
 • Ge målbild av behandling
 • Spara patientens medicinska historia
 • Utveckling av behandling i form av anteckningar/bilder
 • Dokumentera Allergier/preferenser
 • Beskriva behandlingsalternativ samt de val/beslut som tagits
 • Versionshistorik – vem som sparat vad och när
 • Signaturer

Vilka fördelar finns med ett journalsystem?

 • Ett journalsystem ger dig och dina kunder en trygghet i att samla all information på en säker plats. Detta gör att du alltid har kontroll över var informationen finns.
 • Ett system för det smidigt för dig och din kund att hämta ut all personligt insamlad information, vilket är i enlighet med patientdatalagen.
 • Data sparas digitalt, online, vilket skapar ytterligare ett lager av säkerhet vid till exempel brand eller stöld.
 • Med ett system kan rätt person får access till rätt journal. Dvs man kan begränsa anställdas tillgång till alla journaler vilket värnar om patienternas integritet.

Kom igång med ditt Journalsystem

Om du har valt MERIDIQ Journalsystem är det dags att komma igång till fullo och integrera detta verktyg i ditt arbetsflöde. MERIDIQ passar perfekt för små kliniker och individuella behandlare, då inte bara dina kostnader minimeras men även installations- och ansträngningstiden. Att använda ett specialiserat verktyg för din bransch, som estetik, tandvård eller kinaterapi, kommer även att minska mängden arbete för att komma igång med ett nytt verktyg.

Din checklista för att komma igång med Journalsystemet

 • Åtkomsthantering: se till att du bjuder in rätt personer med rätt nivå av åtkomst för att hålla din databas säker.
 • Datamigration: importera din nuvarande klientdatabas effektivt i din nya app.
 • Se till att du har en ren process för dataregistrering för att undvika misstag och hålla ditt system säkert.
 • Definiera ditt nya arbetsflöde och process: vad förändras i dina rutiner för att importera nya klienter i ditt system, hantera dina klientregister, dina bokningar, osv.
 • Bygg upp ett bibliotek av frekvent använda objekt som mallar, om ditt journalsystem tillåter det (som Meridiq).
 • Importera ditt samtyckesbrev, kontrakt och annat pappersarbete med klienter.
 • Integrera ditt journalsystem med ditt faktureringssystem, se till att båda är samordnade och uppdaterade.
 • Utbilda din personal: se till att alla integrerar dessa processer i sitt arbetsflöde för att undvika att hantera omatchade databaser.
 • Testa din process: skapa en ny falsk klient från A till Ö och se om varje steg integreras smidigt i ditt arbetsflöde.

Tips för en smidig övergång till en ny patientjournal

Oavsett om du startar ditt eget företag eller övergår från en annan app eller patientjournalsystem kan dessa enkla knep göra ditt liv enklare och säkrare:

 • Se till att 100% av dina bokningar och procedurer finns dokumenterade i din patientjournal. Dubbelkolla din datamigration i din nya app och fortsätt inte använda ditt gamla system eller andra register parallellt, eftersom det kan ge upphov till fel.
 • Se till att du endast validerar bokningar när de uppfyller dina krav, vad gäller patientens samtycke, hälsoregistrering, förberedelser, etc. Du kommer långt med enkla rutiner kopplade till användningen av din patientjournal.
 • Låt dina nya patienter mata in sina personuppgifter i appen, eftersom det skapar en känsla av kontroll över vad de delar och samtidigt som det undviker misstag. Interaktion med en specialiserad app kommer också ge dina patienter en känsla av professionalism och trygghet för din klinik.

Läs mer om journalsystem bland våra artiklar