Fyra snabba frågor om journalsystem för kliniker

sköterska på grå bakgrund som pekar uppåt med båda händerna

Varför behöver min klinik ett journalsystem?

Snabba svaret: Estetiska kliniker och salonger behöver ett journalsystem för effektiv och ansvarsfull hantering av patientinformation, hög vårdkvalitet och patientsäkerhet. Det inkluderar skapandet av noggrann patientjournal och historik, underlättar kommunikation och samarbete, effektiviserar tids- och resurshantering, samt säker lagring av patientinformation.

Enligt patientdatalagen (2008:35) ska en patientjournal innehålla ”de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten”. Patientdatalagen specificerar tydligt vilka uppgifter du som behandlare ska inkludera i din journalföring.

  • Patientens identitet
  • Bakgrund till att patienten söker vård
  • Diagnos som ställs och anledning till mera betydande åtgärder
  • Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder
  • Information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare/övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning
  • Om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling

Journalsystemet möjliggör även uppföljning av behandlingsresultat, efterlevnad av lagar och standarder, ökad patientens säkerhet, samt ger forskningsmöjligheter. Sammantaget är ett journalsystem oumbärligt för att säkerställa högkvalitativ och ansvarsfull vård inom estetiska kliniker.

Behöver ett journalsystem följa riktlinjer enligt GDPR?

Snabba svaret: Ja! Ett journalsystem inom hälso- och sjukvården måste följa GDPR-riktlinjerna för behandling av personuppgifter. Det inkluderar att få informerade samtycken, säkerställa säkerhet och sekretess, samt respektera patienternas rättigheter som åtkomst, rättelse, dataportabilitet och rätten att bli raderad/borttagen.

Databehandlaravtal är också viktiga om externa tjänsteleverantörer används. Att följa dessa principer är avgörande för laglig och etisk behandling av patientinformation och för att bygga förtroende mellan vårdgivare och patienter. Patientdatalagen reglerar även att du ska hantera uppgifter om dina patienter på ett säkert sätt.

MERIDIQs journalsystem är utvecklat för den svenska marknaden, vilket innebär att systemet uppfyller både de krav som patientdatalagen och GDPR ställer.

Kan man integrera journalsystem med bokningssystem?

Snabba svaret: Absolut kan man det! Fördelarna med att integrera journalsystem och bokningssystem är många. Bland annat sparar ni tid då bokningsprocessen lätt kan bli komplicerad och tidskrävande om den sköts manuellt. Via bokningssystemet kan ni börja samla in viktig information om patienten redan innan besöket vilket underlättar för era patienter och er.

En annan fördel med att sammankoppla journalsystem och bokningssystem är att ni får en enhetlig överblick över information kopplad till en patients behandling och historik. Detta gör det säkrare för både patient och behandlare.

Integrationen mellan systemen möjliggör även för att finna synergieffekter som kan hjälpa er att utveckla verksamheten, så som att analysera och upptäcka trender, möjligheter för vidare behandling samt automatiska påminnelser och informationsdelande.

Bra service är något som förväntas inom alla områden och verksamheter där man betalar för en produkt eller tjänst. Utvärderingen av servicenivån börjar ofta redan innan mötet med kliniken och här kan ett bokningssystem hjälpa er att tillhandahålla god service redan från början. Ett bokningssystem som finns tillgängligt online gör det enkelt för era patienter att i lugn och ro boka en tid som passar dem, när de vill och var de än befinner sig vilket ofta leder ofta till nöjdare kunder. Att ha ett bokningssystem är därför en naturlig förlängning för den moderna kliniken som redan använder ett journalsystem.

Det finns verktyg som erbjuder både journalsystem och bokningssystem där integrationen blir extra smidig!

Vi måste hålla nere våra kostnader, vad kostar ett journalsystem?

För mindre kliniker och skönhetssalonger är det inte märkligt att även budgeten är mindre än för större verksamheter, speciellt i uppstarten. Därför kan det vara bra att börja med ett billigt journalsystem som inte har någon uppsägningstid och där du bara behöver betala för perioden ut. Tänk på att se över dolda avgifter, uppstartskostnader och annat som i slutändan överstiger de förväntande kostnaderna.

Något man kanske inte tänker på när man väljer journalsystem, är att det ska vara lätt att använda. Ett krångligt system som tar tid att lära sig, blir ännu dyrare då det går åt mycket tid till att sätta sig in i alla funktioner. Välj ett användarvänligt journalsystem och spara tid.

Dessutom är det en god idé att välja ett journalsystem som tillåter att systemet växer i takt med er verksamhet, utan att ni betalar för onödiga funktioner och för mycket lagring från början. Självklart måste systemet även följa de lagar och riktlinjer som gäller för GDPR, patientsäkerhet- och patientdatalag. Allt fler verksamheter går mot en digitalisering och numera förväntar man sig kunna nå all tillgänglig information digitalt.

Börja med ett journalsystem som erbjuder en gratis test-version, där ni kan utvärdera systemet, funktionerna och hur användarvänligt det är för er klinik. MERIDIQ erbjuder just detta, ett lättanvänt, säkert, webbaserat journalsystem med gratis provperiod och utan bindningstid. Läs mer om MERIDIQs journalsystem och testa gratis i 14 dagar:

Läs mer om Journalsystem