Hur säkert är ett webbaserat journalsystem online?

Kvinna mörkt hår som skriver på en patientjournal

Hur sparas informationen i ett journalsystem online?

Det blir vanligare och vanligare att använda journalsystem som lagrar data online. Förr sparades journaler ofta enbart fysiskt i mappar och arkiv vilket medförde flera nackdelar, inte minst säkerhetsmässigt.

Tidigare fanns det heller inte samma typ av regler som finns idag för säker journalhantering, något som blir lättare att efterfölja idag med hjälp av utvecklad teknik för just säkerhet.

Ett journalsystem idag måste följa flera riktlinjer, bland annat GDPR, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

Läs mer om patientdatalagen för skönhetsvård här

Hur kan man säkerställa att information endast delas med behöriga?

Det är upp till varje klinik att se till så att de riktlinjer som finns på plats efterföljs, detta gäller även vid val av journalsystem. Journalsystemet ska vara säkert för både behandlare och patienter då det är grundläggande att informationen i journalerna bland annat inte lämnas ut till obehöriga.

Med ett säkert journalsystem med åtkomst online, kan behandlare nå journaler från vilken enhet som helst, vart som helst i världen. Uppgifter kan fyllas på i journalen vid rätt tidpunkt, av rätt person. Vem som har åtkomst till journalen kan regleras med rättighetsinställningar i vissa journalsystem, MERIDIQ är ett av dem.

Vilka uppgifter sparas i ett journalsystem online?

Förutom de grundläggande personuppgifterna, bör journalen även inkludera bland annat historik, motivation, beslut och rekommendationer.

Varje gång en ny journalanteckning görs, bör det kommenteras i journalen när denna gjordes samt av vem. Även besök i journalen registreras, för att i efterhand kunna se hur många gånger journalen lästs eller uppdaterats. Journalanteckningar får aldrig raderas eller göras oläsliga. Behövs något justeras kommenteras detta bredvid den felaktiga informationen.

Det finns flera saker att tänka på när man skriver journalanteckningar, så som att hålla uppgifter om 3:e parts person utanför journalen om det inte är väsentligt att ha med detta, undvika att inkludera egna värderingar och att alltid skriva ut hela ord då förkortningar kan bidra till missförstånd. Det är viktigt att informationen i journalen är lättförståelig av den som läser den, vilket kan vara flera olika personer.

Oavsett om journalen är åtkomlig online eller ej, bör den sparas i minst tio år från det att den senaste anteckningen gjordes.

Läs mer om vilka uppgifter en journal bör innehålla här.

Är det säkrare med ett journalsystem online än fysiska journaler?

I tidigare journalföring var det vanligt att spara journaler i pappersform, något som blir alltmer ovanligt idag inte minst på grund av de nya lagar och riktlinjer som tillkommit. Fördelarna med att använda ett journalsystem online är flera.

  • Journalen kan inte tappas bort eller förstöras av olyckshändelse
  • Rättigheter kan kontrolleras
  • Besök i journalen registreras
  • Text i journalen blir mer lättläst
  • Åtkomst till en journal online kan göras var som helst, vid rätt tidpunkt
  • Patienter kan själva fylla i information redan innan besöket, vilket minskar felaktigheter
  • Journalhanteringen blir smidigare vilket sparar administrationstid för behandlare

Vilket journalsystem ska man välja?

Det finns många journalsystem att välja bland, men inte alla passar för mindre kliniker. Idag finns inget krav på att ett specifikt journalsystem används, men dock måste kliniken själv säkerställa att journalsystemet uppfyller de regler som finns kring till exempel hantering av patientdata.

Det viktigaste när man väljer ett journalsystem är att se till så att systemet är säkert att använda så att personuppgifter och annan känslig information inte sprids på ett felaktigt sätt. Fler funktioner kan till exempel vara att patienten själv kan fylla i information, behandlare och patienter kan signera dokument, systemet erbjuder bildhantering, rättigheter kan kontrolleras, systemet är anpassat för flera olika enheter och skärmstorlekar m.m.

MERIDIQ erbjuder ett användarvänligt journalsystem online, där grundnivån är helt gratis och passar perfekt för den mindre kliniken. MERIDIQ följer inte bara patientdatalagen och GDPR utan är också godkänd av Google Play och App Store, vilket är en kvalitetsstämpel som lyfter användarupplevelsen.

Läs mer om journalsystemet MERIDIQ och funktioner.

Läs mer om journalsystem