Journalprogram eller journalsystem, vad är skillnaden?

Journalprogram clipart kvinlig läkare och patient

I grund och botten gör ett journalprogram och ett journalsystem samma sak. Det är en mjukvara som lagrar journaler, patientdata, ekonomi med mera. Tidigare var man tvungen att installera en programvara på datorn för att kunna använda journalprogrammet – därav namnet journalprogram. Idag kan man få tillgång till alla uppgifter via en webbläsare och därför är det vanligare att använda ordet journalsystem.

Större kliniker och sjukhus använde tidigare ett nätverk av datorer för att hantera stora mängder data, man gick då över till att kalla det ett journalsystem. Det kan liknas vid det nätverk som används idag för att komma åt samma sorts data i online.

Måste man ha ett journalsystem?

Ja, idag faller injektionsbehandling och skönhetsingrepp in under patientlagen, vilket innebär att man enligt lag måste hantera specifika personuppgifter och patientdata på ett säkert sätt.

Vilka uppgifter som ska finnas i journalsystemet är specificerat i lagen och är följande:

  1. Uppgift om patientens identitet
  2. Väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården
  3. Uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder
  4. Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder
  5. Uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning
  6. Uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.
  7. Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

Läs mer om vad som bör dokumenteras i en journal för estetiska injektionsbehandlingar i vår artikel här.

Journalprogram för estetiska kliniker

Vi på MERIDIQ har tagit fram ett journalsystem som passar alla kliniker oavsett storlek. Vi har utvecklat vårt journalsystem så det skall vara så enkelt och intuitivt som möjligt att använda. Det innehåller alla funktioner som behövs och kan enkelt skalas upp om kliniken växer.

Liknande artiklar