Journalsystem för fysioterapeuter

Fysioterapeut med patient och gult gummiband

För fysioterapeuter är det avgörande att ha en effektiv och pålitlig journalföring i ett säkert journalsystem. Detta hjälper dem att spara tid, minska administrativa kostnader och ge fokus på sina kunder. När det gäller att hantera ett stort antal patienter är ett välstrukturerat system, nyckeln till att upprätthålla en hög standard under behandling.

Integrerat journal- och bokningssystem

Fördelen med ett integrerat journal- och bokningssystem är att det innebär att all data samlas på en plats. Detta minskar risken för inkonsekvent datahantering och förenklar hela processen. Du som fysioterapeut att ha en fullständig översikt över dina patienter, journaler och bokningar.

Ett journal- och bokningssystem är också mycket användbart när det gäller att spåra patienternas framsteg. Det är viktigt att hålla noggranna och detaljerade anteckningar om varje patient och deras behandlingsförlopp, inklusive symptom, diagnoser och behandlingsplaner. Detta hjälper fysioterapeuter att fatta informerade beslut om behandling samt följa upp behandlingsresultat, som tex NRS noteringar.

Journalföring och NRS skalan

NRS (Numerical Rating Scale) är en vanligt använd skala för att bedöma smärtintensitet. Den används ofta av fysioterapeuter för att mäta och dokumentera smärtnivån hos patienter. Skalan består av en linje med siffror från 0 till 10, där varje siffra representerar en nivå av smärta.

Här är en förklaring av smärtnivåerna på NRS-skalan:

  • 0: Ingen smärta – Patienten upplever ingen smärta alls.
  • 1-3: Mild smärta – Smärtan är lätt att hantera och har minimal inverkan på patientens dagliga aktiviteter.
  • 4-6: Måttlig smärta – Smärtan är påtaglig och påverkar patientens aktiviteter och funktionsförmåga i viss utsträckning.
  • 7-9: Svår smärta – Smärtan är intensiv och påverkar patientens förmåga att utföra normala dagliga aktiviteter.
  • 10: Värsta tänkbara smärta – Smärtan är extrem och patienten kan vara oförmögen att utföra några aktiviteter överhuvudtaget.

När det gäller journalföring av smärtbedömning med NRS-skalan bör du som fysioterapeut dokumentera följande:

  • Datum och tidpunkt – Ange när smärtbedömningen genomfördes.
  • Smärtnivå – Ange den siffra på NRS-skalan som patienten valde för att beskriva sin smärta.
  • Beskrivning av smärtan – Be patienten att beskriva smärtan ytterligare, till exempel genom att fråga om smärtans karaktär, plats eller eventuella lättnadsfaktorer.
  • Funktionsnedsättning – Dokumentera hur smärtan påverkar patientens förmåga att utföra vardagliga aktiviteter eller specifika rörelser.
  • Åtgärder –  Om några åtgärder vidtogs för att lindra smärtan, till exempel medicinering eller terapeutiska interventioner, bör dessa noteras.

Genom att noggrant dokumentera smärtbedömningar med NRS-skalan kan fysioterapeuten övervaka smärtutveckling över tid, bedöma effektiviteten av behandlingar och justera vårdplanen vid behov. Det är viktigt att vara konsekvent och objektiv i journalföringen för att underlätta kommunikationen med andra vårdgivare och säkerställa kontinuitet i vården.

Journalsystem för fysioterapeuter

MERIDIQ är ett enkelt och prisvärt boknings- samt journalsystem för fysioterapeuter. Systemet inkluderar möjlighet att göra egna mallar för text och bild samt lägga in noteringar från NRS skalan.

Kom i gång idag med journalföring!

Läs mer om journalsystem