Journalsystemets roll i patientcentrerad vård

läkare står med patient och tittar på ett journalsystem på en ipad

Begreppet patientcentrerad vård står i den moderna sjukvårdens utveckling i centrum för att främja ett mer holistisk och individanpassat tillvägagångssätt till behandling. Journalsystemet spelar en avgörande roll i strävandet efter att placera patienten i första rummet. Genom att främja användarvänlighet, underlätta informationsdelning, stärka samarbetet i vårdteamet och möjliggöra för olika former av datalagring, har journalsystemet utvecklats till en oumbärlig komponent för att stödja en patientcentrerad vårdmodell.

Journalsystemets användarvänlighet nyckeln till framgång

Ett effektivt journalsystem definieras främst av dess användarvänlighet. Behandlare och vårdpersonal spenderar en betydande del av sin tid med att använda dessa system för att dokumentera patientinformation, genomföra diagnostiska åtgärder och planera behandlingar. Därmed gäller det att journalsystemen är intuitiva, snabba och enkla att navigera.

Genom att prioritera användarupplevelsen kan journalsystemen minimera tidskrävande administrativa uppgifter och istället möjliggöra mer tid för direkt patientkontakt och vård.

Underlättad informationsdelning

Digitaliseringen av journalsystem medför möjligheten att effektivt kunna dela och ge åtkomst till patientinformation, vilket underlättar informationsdelningen avsevärt. Vårdpersonal kan snabbt och enkelt få tillgång till patienthistorik, testresultat, läkemedelslistor och andra viktiga uppgifter då alla relevanta medicinska data lagras på en centraliserad plattform.

Detta möjliggör en mer holistisk och samordnad vård, där varje medlem av vårdteamet har tillgång till samma uppdaterade information för att fatta välgrundade beslut och leverera optimal vård.

Samarbete mellan vårdteamet

För att säkerställa en samordnad och kontinuerlig vård är det avgörande att olika teammedlemmar kan samarbeta effektivt. Journalsystem möjliggör detta genom att erbjuda funktioner för att dela och kommunicera patientinformation i realtid. Genom att använda olika funktioner för att hålla patientjournalerna uppdaterade kan vårdteamet snabbt och enkelt samarbeta kring patientvården, dela sina observationer och koordinera behandlingsplaner.

Samla före- och efterbilder på ett och samma ställe

En aspekt när det gäller den information som samlas in kring patienten är före- och efterbilder. Journalsystemet bör vara anpassat för att hantera olika typer av information, så som bilder. Före- och efterbilder bidrar till att tydliggöra behandlingens framskridande och hjälper patienten följa sin utveckling.

Behandlare bör kunna ta bilder direkt med mobilen och ladda upp dem i journalen för maximal användarvänlighet och tydliga före- och efterbilder bör kunna jämföras sida vid sida.

Välj ett journalsystem med omsorg

Journalsystem spelar en avgörande roll i främjandet av en patientcentrerad vårdmodell genom att erbjuda användarvänliga gränssnitt, underlätta informationsdelning, stärka samarbetet mellan vårdteamet och erbjuda olika typer av filer för lagring av data. Ett journalsystem som effektiviserar hanteringen av medicinsk information och främjar ett holistiskt tillvägagångssätt till patientvården, gör det möjligt för vårdpersonal att fokusera på det som verkligen betyder mest – patienternas välbefinnande.

MERIDIQ erbjuder ett journalsystem för både nystartade mindre kliniker och de salonger som hunnit växa sig större. En av de stora fördelarna med MERIDIQ är att journalsystemet tillåter verksamheten att växa i sin egen takt, tillsammans med sitt system.

Kliniken kan även koppla samman journalsystemet med MERIDIQ bokningssystem som är helt gratis för skönhetssalonger och estetiska injektionskliniker. Ett bokningssystem möjliggör enklare hantering för patienter att genomföra och hantera sin bokning med kliniken, vilket även frigör tid för behandlare. Patienter kan smidigt fylla i personlig information inför en bokad tid med kliniken och därmed underlätta inskrivning och samtidigt undvika att fel information samlas in.

Testa MERIDIQ journalsystem redan idag!

Läs mer om journalsystem