Måste man använda ett specifikt journalsystem i Sverige idag?

Laptop med läkare och en ipad med journalsystem

Nej, det finns inga lagstadgade krav på att ett specifikt journalsystem måste användas i Sverige. Oavsett vilket system du väljer ställer dock lagen – inklusive patientdatalagen och GDPR – en rad krav som journalföringen och därmed också systemet ska uppfylla. Detta gäller inte minst när det kommer till säkerhet.

Som behandlare är du skyldig att säkerställa att systemet du väljer uppfyller de krav som lagen ställer. Lagen reglerar också vilken information som en patientjournal ska innehålla – och dessa bör ditt system givetvis ha stöd för. Om du är intresserad av att läsa mer om dessa krav, besök gärna vår sida om journalsystem.

Vilka personliga krav har du på ett journalsystem?

Idag finns en rad olika typer av journalsystem på den svenska marknaden, med olika funktionalitet som du kan ha större eller mindre behov av. Det kan exempelvis gälla användarvänlighet, gränssnitt, åtkomst till journalsystemet på olika enheter (dator, surfplatta, telefon) och liknande.

Utöver de krav som lagen ställer har du troligen egna krav och önskemål som du vill att journalsystemet ska uppfylla.

Ett tips inför valet av journalsystem är att skriva en kravspecifikation där du listar vad som är viktigt för dig. Trots allt är detta ett verktyg som du kommer att använda till vardags och som ska underlätta ditt liv som behandlare!

Prova på journalsystem

Det bästa sättet att hitta rätt journalsystem för dig är – som med mycket annat – att prova på. Då har du möjligheten att testa och skaffa dig en bild av vilka funktioner som är viktiga för dig.

På MERIDIQ erbjuder vi möjligheten att komma igång gratis, utan startkostnad och med stöd av svensk support hela vägen!

Liknande artiklar