Tips för att hålla nere kostnaderna på kliniken

estetisk behandlare håller i en spargris

I dessa tider kan det vara bra att se över och hålla ned sina kostnader. Högre inflation och höjda energikostnader gör det extra viktigt för både för små och stora kliniker att se om sitt företag och tänka till kring vad man har för utgifter. Här kommer några av våra bästa tips på hur du som injektionsbehandlare och skönhetsklink kan hålla ned dina kostnader.

Få ned det administrativa kostnaderna – arbeta digitalt

Administration och journalföring är en mycket viktig arbete för en klink. Speciellt med införandet av den nya lagstiftningen som trädde i kraft i juli 2021. Du kan läs mer om vad som krävs i arbetet med patientjournaler och dokumentationskrav här.

Det går dock att föra journal och sköta det administrativa arbetet på ett effektivt sätt med ett digitalt journalsystem. För att hålla nere de administrativa kostnaderna är det bra att arbeta digitalt och flexibelt. Detta förenklar också vardagen!

Med MERIDIQ kan du till exempel föra journal vart och när du vill genom att använda en iPad eller mobil för att dokumentera under en behandling. Sedan kan du smidigt fortsätta dokumentationen på en dator efter behandlingen. På så sätt kan du spara tid och vara mer effektivt.

Via ett digital journalsystem, som det från MERIDIQ, har du även access till journaler utanför kliniken så du enkelt kan arbeta hemifrån om så behövs. Genom att arbeta digital på ett smartare sätt spar du både tid och pengar, här kan du läsa mer om hur du effektiviserar er administration. 

Tid är pengar – förenkla arbetet

Tid är som sagt pengar, registrera dina patienter online i förväg! Med hjälp av ett digitalt online-verktyg kan du spara tid och vara mer effektiv, samtidigt som du sätter upp en bra organisation för ert arbete. Redan innan en patient besöker din klinik kan du se till att hen fyller i alla hälsoformulär, medgivanden och ger ut den personinformation som du har behov av. På så sätt sparar du tid och all information samlas digitalt på samma plats i ett journalsystem. Här kan du läsa mer om hur vår registreringsportal fungerar.

Använd era personalresurser bättre – hjälps åt

Underlätta så att alla anställda kan hjälpas åt! För att kunna dela på det administrativ arbetet och göra det mer effektivt bör alla anställda i kliniken kunna förstå och arbeta i alla system. Här är det framförallt journalsystemet som är det centrala, där man ofta arbetar mest.

För att olika anställda ska kunna delta i det arbetet bör det finnas olika användare och rättigheter. På så sätt kan alla dokumentera sina behandlingar direkt i varje journal utan att behöver göras centralt av en person. Det är också viktigt att endast behörig personal har tillgång till den information de har rätt till. Läs mer om hur du följa patientdatalagen här.

Skippa onödiga löpande kostnader – se över dina system

För att spara in pengar är det bra att kika på vilka löpande återkommande kostnader man har som företag. Månatliga prenumerationstjänster som man kanske inte använder, och som inte ser ut att vara en så stor kostnad per månad, kan ackumuleras till stora kostnader på årsbasis. Se över vad ni betalar för och varför för att spara in på tjänster ni inte verkligen behöver.

Som klink finns det en hel del olika system man använda, allt från olika bokningssystem, kassalösningar och journalsystem.  Som en liten klinik är det viktigt att veta vad man faktiskt behöver och vad man kan vara utan. En liten klinik eller enskild injektionsbehandlare behöver oftast inte totalsystem.

Dessa lösningar är framförallt utformade för större aktörer med fler typer av komplexa behandlingar. Det kan vara onödigt att lägga pengar på totallösningar där rumsbokning och lagerhantering ingår om man inte har behov av det.

Utöver att vara kostsamma och kräver ofta större system krånglig installation, integrering och underhåll vilket kan dra i väg i både investerad tid och pengar.

Att använda ett journalsystem är viktigt för att följa lagar och regler och för att arbeta på ett organiserat och säkert sätt. Men vad behöver just du och vad kostar det? Det är bra att även se över bindningstider så att man inte låser in sig i dyra avtal. Vad händer om ni en dag vill byta system? Här kan du läsa mer om vad ett journalsystem kostar.

Se över era inköp – vad är det ni verkligen behöver?

Det är alltid bra att tänka till vid inköp för sitt företag, speciellt under ekonomiskt ansträngda tider. Vissa utgifter och inköp kanske man kan vänta med och skjuta till framtiden och vissa går inte att tumma på. System som till exempel ett journalsystem är viktigt för att man som klinik smidigt ska kunna följa den gällande lagstiftningen, här kan du läsa mer om patientjournaler och dokumentationskrav. Men ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att förstå vilka verktyg som behövs och vad som passar just ens egen verksamhet. Gör research för att fatta det beslut som är bäst för dig!

Läs mer tips och nyheter nedan