Vad bör man inkludera i sin journalföring som behandlare?

Kvinnlig behandlare som administrerar patientjournal på MERIDIQ

Topp tio saker man bör dokumentera och inkludera i journalen som behandlare

Journalföring är en konst men det behöver inte vara krångligt. Här är våra bästa tips för att få med det du och din patient kan ha stor nytta av i samband med men framförallt efter en behandling. I många fall kan en informativ och innehållsrik anteckning från konsultationen och behandlingen ge dig stöd i ditt dagliga arbete – du kan påminna dig om detaljer som är relevanta och väldigt specifika. Jobbar du i team är en noggrann journal värd sin vikt i guld – ett fantastiskt verktyg att förmedla kund. Underlätta för dina kollegor att ta hand om din kund på bästa sätt genom att förstå tankegångar, utmaningar och mål.

En journal kan hjälpa dig att visa empati och värdefull uppmärksamhet till patientunika ämnen. En noggrann anteckning kan också vara grund för att reda ut ev. missförstånd, förklara skador som uppstått eller t o m konflikter. Tänk på att en journal kan vara användbart underlag vid rättsliga processer eller försäkringsärenden.

Du kan läsa mer om hur patientdatalagen innebär för dig som injektionsbehandlare under nya lagen för estetisk behandling 2021 i vårt tidigare blogginlägg.

Vi rekommenderar att du lägger ner möda på att anpassa varje unikt besök efter patients behov och önskemål och journalföra detta.

1. Datum för behandling

Detta kan tyckas otroligt grundläggande – och det är det också. I Meridiq framgår det automatiskt datum när du registrerar ett besök. Det finns också tillfällen då du bör komplettera med exakt tidpunkt för givet läkemedel (till exempel vid akut behandling av allergisk reaktion eller enzymbehandling med hyaluronidase för att lindra ett av de få allvarligare biverkningarna efter en injektionsbehandling med hyaluronsyra).

2. Patientens motivation

Vad patienten har för önskemål, tankar och funderingar innan utförd behandling. Att ha i skrift vad patienten har för tankegångar kan vara av stort värde under hela behandlingsprocessen och gör att man inte tappar patientfokus och motivation till varför patienten söker din hjälp.

3. Din expertbedömning

Lämpligt är att ange detaljerad anatomi och dina egna förväntningar och mål med behandlingen. Viktigt är att ta upp asymmetrier, hudförändringar, eller andra relevanta observationer som kan ha betydelse för framtiden.

4. Överenskommelsen

Vad kom ni tillsammans överens om? Förstår kunden att en behandlingsprocess är dynamisk? Har kunden förstått att det är en nödvändighet att underhålla vissa behandlingar för bibehållet resultat? En notis om detta kan – detta indikerar att det finns ett syfte att underhålla.

5. Utförd behandling

Denna punkt omfattar alla behandlingsspecifika detaljer som kan underlätta analys av behandlingsresultatet, underhållsbehandling, eller korrigerande behandlingar. Journalför alltifrån vilken behandling som utfört, inställningar på maskinbehandlingar, verkningstid för syrabehandling, vilka produkter du använt, mängd filler eller toxin, djup på nålar som använts på microneedling etc. Alla detaljer som kan hjälpa guida dig eller en kollega att replikera en lyckad behandling.

6. Precision i beskrivning

Ange exakt behandlingsområden som behandlats. Använd gärna det fantastiska verktyget med att fylla i lokalisation av din behandling i Meridiq. Du kan använda olika färger för att indikera olika produkter eller särskilja olika djup. I journaltext kan du addera detaljer såsom djup och teknik ( t ex cannula eller skarp nål, vid injektionsbehandling med filler). Detta gör att man kan undvika förvirring och har en bättre exakthet vid korrigeringsbehandlingar om behov uppstår.

7. Priser

Du kan mata in förinställda priser när du anger en specifik behandling, men denna kan variera så det kan vara klokt att lägga till om kunden fått paketerbjudande eller någon unik rabatt.

8. Eftervårdsråd

Att patienten fått eftervårdsråd som hen ska efterleva är bra att få ner i skrift. Det kan också vara bra att ange att du informerat om vilka symptom som ska föranleda kontakt med dig eller sjukvården.

9. Bilder

Vi förlitar oss på bra dokumentation i bild före en behandling. I MERIDIQ får patienten ange om denne godkänner att bilder får publiceras i bland annat sociala medier. Om kunden till exempel endast godkänner att du använder behandlingsbilderna i utbildningssyfte eller vid möten med kollegor så kan detta anges i journalen. Kom ihåg att kunden behöver ge samtycke till publicering av bilder inför enskild behandling i MERIDIQ – detta möjliggör att patienten har en valmöjlighet inför varje unikt besök.

10. Framtida plan

En stor fördel är att nästa steg för patientens estetiska resa framgår i journalen om ni diskuterat detta. Det är proffsigt att ha full koll på patienters resa då patienten kommer tillbaka på återbesök, samt bra för dig själv och dina ev. kollegor att ha inblick i era tankegångar.

Lycka till med din journalföring och kontakta oss gärna för fler tips på hur du kan använda MERIDIQ i din dagliga journalföring. Har du inte redan provat journalsystemet, kom igång igång redan genom ett klick nedan!

Läs mer om journalföring här