Vilka behov har man som skönhetsklinik av ett journalsystem?

Sjuksköterska framför brits som arbetar med estetik

Som skönhetsklinik eller salong finns specifika behov när det kommer till ett journalsystem. Ofta är kliniken mindre än andra företag som använder sig av journalsystem och därför behövs inte samma storlek för datalagring till exempel.

Ett enkelt journalsystem som är lätt och smidigt för användaren är tidseffektivt och innebär att vårdgivaren får mer tid att lägga på sina patienter, något som värderas högt inte minst inom skönhet och estetik.

Tillgänglighet är viktigt

Det ska inte vara krångligt att vare sig lägga till anteckningar eller ta fram historik och få en bra översikt. Processen bör vara logisk och inte innehålla onödiga steg eller ha en hög inlärningströskel. 

Tillgänglighet till journaler oavsett plats är ytterligare en viktig del när det kommer till behoven kring ett journalsystem för en skönhetsklinik. Det är inte bara på plats på kliniken man som vårdgivare kan behöva komma åt och se över specifika journaler. Fysiska anteckningar och journaler är även det något som många inser mer och mer tillhör det förflutna och att kunna samla allt på ett och samma ställe blir mer och mer nödvändigt.

Enkelt och prisvärt

Många kliniker är relativt små, åtminstone till en början, och att betala för ett system med funktioner och kapacitet att hantera stora datamängder är inte nödvändigt. Prisvärdhet är en stor faktor för alla nystartade företag och att endast betala för det man har behov av och använder blir avgörande.

När det kommer till patientsäkerhet och lagar sker det utveckling som inte alltid är lätt att hänga med på. Vad krävs av kliniken? Hur ser vi till att följa de riktlinjer som finns och skapar trygghet både för oss som klinik och kring våra patienter? Behovet av ett säkert system ur flera aspekter är stort när det kommer till seriösa kliniker och skönhetssalonger.

I korthet kan vi sammanfatta skönhetsklinikernas behov när det kommer till ett journalsystem på följande vis:

  • Enkelhet
  • Prisvärdhet
  • Användarvänlighet
  • Smidighet
  • Säkerhet och trygghet

Vad erbjuder MERIDIQ till skönhetskliniker

MERIDIQ finns både som app, till både iPhone och Android, och som webbplats. Appen är naturligtvis helt gratis för användaren. Tillgängligheten av journalsystemet blir en viktig del i att tillgodose behovet från skönhetskliniken när det kommer till att göra det enkelt och smidigt att använda.

När det kommer till prissättning har MERIDIQ gjort det lätt att endast betala för vad kunden behöver. Genom att lätt kunna uppgradera till en högre nivå vid behov, där grundnivån är gratis, kan ditt journalsystem växa i takt med att ditt företag växer. Perfekt för nystartade skönhetskliniker.

Ny lag ökar behovet av journalföring

Från och med den 1 juli 2021 gäller en ny lag med krav på att endast läkare och tandläkare med relevant specialistkompetens får utför skönhetsoperationer. Trådlyft, fillers och andra injektioner får endast utföras av legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare. Dessutom måste bland annat patientdatalagen efterföljas, vilket är något som många kliniker inte har någon rutin kring idag. Läs mer om de nya bestämmelserna här.

Behovet kring tillgänglighet och digitalisering har vuxit enormt under det senaste decenniet, ändå är det fortfarande vanligt att många kliniker använder fysiska patientjournaler. Det är inte bara osäkert ur aspekten trygghet kring personuppgifter men även opraktiskt och otillgängligt. Med MERIDIQ samlar du all information på en och samma plats där rätt person har åtkomst till journalerna var de än befinner sig.

Journalföring påverkar relation med patient

Relationen mellan vårdgivare och patient handlar mycket om trygghet, både i utförande och när det kommer till rådgivning. En skönhetsklinik som inger trygghet i alla aspekter av relationen, allt ifrån hur data hanteras och lagras till att hålla sig uppdaterad och lätt skapa sig en översikt över historik och planerade behandlingar, kommer kunna följa och arbeta nära sina patienter över lång tid framåt.

Har du inte använt MERIDIQ tidigare?