Konfigurera MERIDIQ för IVO & Socialstyrelsen

Är du osäker på vilka krav du har som vårdgivare för att följa IVO och Socialstyrelsens föreskrifter med hänsyn till journalföring?

Första steget är att bekanta dig med senaste riktlinjerna på Socialstyrelsens hemsida:

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201640-om-journalforing-och-behandling-av-personuppgifter-i-halso–och-sjukvarden/

Därefter kan du behöva göra vissa anpassningar dels i dina rutiner, samt i systemet. Vi har delat med oss av de anpassningar nedan i en snabb guide i fyra enkla steg

STEG ETT

Systeminställningar

 1. Börja med att logga in i MERIDIQ här!
 2. Gå in under Inställningar -> Systeminställningar
 3. Här skall du har bekräftat tre saker:
  • Se till att det är rätt valuta (SEK) i kr
  • Språket är på svenska
  • Att du har aktiverat 2FA dvs två-faktor autentisering, så man behöver verifiera sitt login med en kod till sin e-mail

MERIDIQ systeminställningar för IVO

STEG TVÅ

Registreringsportalen

 1. Gå in under Registreringsportal -> Obligatoriska fält
 2. Markera att visa ”Personnummer” och klicka även i att detta är obligatoriskt.

MERIDIQ personnummer viktigt för journalföring enligt IVO

 

STEG TRE

Identifiera patienten

När patienten väl kommer till kliniken och skall påbörja sin behandling är det viktigt att denne legitimerar sig och även har godkänt behandling av personuppgifter.

Detta gör du under patientens journal och under deras profil.

Legitimera patient och godkänn behandling av personuppgifter i MERIDIQ

 

STEG FYRA

Journalföring och signering

När det sedan är dags att journalföra, skall detta göras enligt IVO och Socialstyrelsens riktlinjer. Har du inte gjort detta tidigare kan du läsa mer här om vad man bör dokumentera.

Det är sedan väldigt viktigt att man som behandlare signerar den behandling som man har utfört. Detta gör man i patientens vy, under behandlingar eller de anteckningar man gjort.

MERIDIQ Signera behandling för att följa IVO

Återigen är det viktigt att du som vårdgivare har tagit del av Socialstyrelsens riktlinjer innan du kommer igång med journalföringen.

Är du fortfarande osäker på hur du skall jobba med MERIDIQ för journalföring?

Boka en tid för en gratis genomgång av systemet av vårat svenska team här!