En månad efter den nya estetiska lagens inträde

händer med handskar runt balansvåg estetisk lag

Den senaste månaden har inneburit en omvälvande förändring för många skönhetskliniker runt om i Sverige. Den nya estetiska lagens inträde har länge varit välkommet i ett led att öka patientsäkerhet i kvalitetshöjande syfte.

Men hur är det egentligen med resten av de krav som ställs på legitimerad personal? Enligt de dialoger vi haft med flera MERIDIQ-kliniker runt om i Sverige är det relativt få som hunnit genomföra alla de krav som också omfattas i denna lag! Beror det på okunskap eller att man kanske varit upptagen med att fira att lagen äntligen trätt i kraft och fokuserat på att olegitimerade utövare hindras från att göra dessa behandlingar?

Vi på MERIDIQ har varit i kontakt med flera kliniker och även med Socialstyrelsen för att för en klarare bild av hur verksamheter hunnit inställa sig och vad som faktiskt gäller.

Var och hur är mer reglerat

Sedan tidigare finns riktlinjer som rör hygienrutiner för t ex närhet till handfat vid platsen där injektionerna utförs, möjlighet till desinfektion, krav på ventilationshastigheter i rummet och mycket mer.

Det som nu är nytt för vissa kliniker är att IVO kontrollerar detta och att verksamheter som inte följer dessa krav på hygien kan stängas ner. Det är också nu mycket striktare kring att man inte kan utföra s k ”fillerspartyn” hemma hos någon privatperson – eftersom all verksamhet av denna art måste anmälas till IVO.

Har du en skönhetssalong som hyr in en injektionsbehandlare någon gång ibland? Då måste du också anmäla din verksamhet till IVO, för att undvika reprimander. Anmälan av denna typ av verksamhet görs via IVOs hemsida.

För den etablerade verksamheten

För dig som driver eller jobbar på en klinik med legitimerad personal är det också ökade krav som inte tidigare varit lagstadgade. Den som leder den estetiska verksamheten, dvs verksamhetschefen, ska nu ha total inblick och ansvar för säkerhetsarbetet, hygienrutiner och personalfrågor. Visste du att det finns krav på årliga revisioner av styrdokument? Mer om detta kan du läsa om på Socialstyrelsens hemsida.

Sekretess och Sociala Medier

Tillhör du och dina kollegor den skaran som skriver till kunder och besvarar deras oroliga frågor efter en fillerbehandling via Instagram eller Facebook? Hur är det med sekretessen på den fronten?

Det framgår inte i lagen om huruvida kommunikation med kunder via kring sociala medier är förbjudet eller ej, men tolkningen av Socialstyrelsen är att man ska garantera sekretess så att känslig information inte ska kunna läcka. Kan kunden styrka sin identitet via sociala medier? Kan man som behandlare garantera att utomstående inte kan få information om den känsliga information som delges?

Svaret är nog nej på dessa nyckelfrågor – vilket kan tolkas som att det inte är föredömligt att fortsätta använda denna kommunikationsväg. Flera kliniker testar sig fram och det populära verkar vara att ha fler telefonsamtal och minska kontakten via sociala medier.

Utöver kommunikation på sociala medier är det även bra att se över sina rutiner för delning av foton av de genomförda behandlingarna. Läs vår artikel om vad man får göra inom skönhetsvård på sociala medier här.

Krav på försäkring, information, samtycke och åldersgräns

Tidigare har det funnits ett stort antal aktörer som saknat medicinsk kompetens och som pga detta inte heller inte kunnat teckna ansvarsförsäkringar för sina injektionsbehandlingar, vilket gjort att individer som drabbats av måttliga till allvarliga biverkningar stått helt utan hjälp – vare sig när det gäller att vända sig till rätt kompetens eller med ekonomisk ersättning. Nu när det endast är legitimerad personal som ska genomföra injektionsbehandlingar så ställs nu kravet att alla utövare ska inneha en patientskadeförsäkring. Detta är ett viktigt led i att också öka säkerheten i de sällsynta fall då patienter råkar illa ut. I dagsläget finns flera olika försäkringsbolag som erbjuder ansvars- och patientförsäkringar.

Kraven på skriftlig information och betänketid har komplicerat vardagen för flera kliniker, då majoriteten är vana att behandla nya och gamla kunder vid samma besök som konsultationen. Höjd effektivisering av resurs- och verksamhetsplanering är något som många kliniker jobbar med aktivt och försöker hittar olika lösningar för.

Några MERIDIQ-kliniker har uttryckt att det är smidigt att påbörja detta konsultationsarbete tack vare registreringsportalen som förbereder både behandlare och patient på kommande frågor som normalt dyker upp före behandling. Har du frågor eller funderingar på hur du lägger upp din egna registreringsportal, kan du enkelt kontakta vår support så hjälper vi dig.

Behandlingar på minderåriga personer, som tidigare med målsmans godkännande kunnat genomgå ingrepp, är till ända i och med denna lag. Detta krav på åldersgräns har varit det minst omvälvande – men hindrar nu ungdomar från att få sina behandlingar på vissa kliniker i Sverige.

Får man ha rabatter och kampanjer?

Man ser många kliniker locka med generösa rabatter och erbjudanden via sina sociala medier för allmänheten. Sedan tidigare är det dock olagligt att marknadsföra läkemedel och därmed inte okej att marknadsföra med före- och efterbilder eller att locka kunder med rabatter eller erbjudanden av behandlingar där läkemedel används enligt Läkemedelsverkets regler. Det finns även fall där Informationsgranskningsnämnden (IGN) har fällt företag för ordval i marknadsföring.

Sammanfattningsvis så verkar alla behandlare som vi pratat med stolta över att vi i Sverige följer mer skärpta regler och ökar säkerhetstänket inom estetiska branschen. Senaste månaden har inneburit ökat pappersarbete och en del omstrukturering för både små och stora kliniker och salonger, men reaktionerna är genomgående positiva och hoppfulla.

Har du har några innovativa eller smart idéer eller lösningar som du implementerat i ditt förbättringsarbete? Är du villig att dela med dig? Kontakta oss och så kan vi göra ett spännande inlägg om dig och din klinik!