Injektionsbehandlare som gör filler läppar svarta handskar med spruta

För att få arbeta som injektionsbehandlare måste du för det första vara antingen legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Därefter kan du gå vidare utbildning inom just injektionsbehandlingar beroende på inom vilket område du vill fokusera på.

För att få arbeta med estetiska kirurgiska ingrepp får endast utföras av legitimerade läkare och tandläkare med specialistkompetens.

Tidigare behövde injektionsbehandlare inte ha någon fastställd kompetens eller utbildning, men kraven har stärkts för att göra det säkrare för patienter och behandlare inom branschen. Detta innebär ett stort lyft för branschen och en ökad trygghet för alla. Läs mer om denna lagförändring här.

Fördelar med en certifiering

Du får som tidigare nämnt arbeta som injektionsbehandlare om du är legitimerad sjuksköterska, tandläkare eller läkare, men med en certifiering från Estetiska Injektionsrådet ökar du förtroendet för dig som behandlare. En certifiering innebär en kvalitetsstämpel och gör det lättare för patienter att välja rätt behandlare.

  • Använd certifieringen i din marknadsföring; annonsering, sociala medier, hemsida m.m.
  • Visa dina patienter att de kan lita på dig – kvalitetssäkring
  • Din certifiering garanterar en viss utbildningsnivå vilket skapar större förtroende
  • I och med att du certifierar dig blir du en del av ett nätverk där du kan lära av andra och se till att du håller dig uppdaterad om regler och annat inom branschen

Områden att fokusera på för att lyckas som injektionsbehandlare

Börja med en etablerad klinik

Innan du skapat ett namn för dig själv kan det vara en god idé att ansluta dig till en klinik som redan har en kundbas och en plats på marknaden. Här kan du börja bygga ditt namn, lära dig av andra men du får även vara redo att dela med dig själv av din vinst. Våga dela med dig av dina erfarenheter och passa på att lära dig av andras framgång och misstag.

Fortsätt utbilda dig

Utvecklingen går framåt, tekniken utvecklas och trender kommer och går. Det gäller att hänga med så att du vet vad dina kunder vill ha och letar efter. Även om du inte erbjuder allt, kan det vara till din fördel att veta vad som finns på marknaden. Det viktigaste för dig som injektionsbehandlare är att du skapar en trygghet för dina patienter och att du följer regler och lagar. Detta kommer ge dig ett gott rykte och fina rekommendationer.

Kampanjer och rabatter

Olika typer av rabatter och kampanjer kan absolut vara ett sätt att attrahera nya kunder. Lägg dock energi på att försöka få dessa kunder att komma tillbaka, även när du inte har några specifika erbjudanden igång. Var även varsam med att marknadsföra behandlingar där läkemedel förekommer, då detta sedan tidigare inte är lagligt enligt Läkemedelsverkets regler.

Du behöver och bör inte göra allting själv

Som med många yrken är det oftast vissa delar som du är bäst på och där du helst av allt lägger din tid. Oavsett hur duktig du är så måste andra aspekter av företaget också hanteras för att du ska kunna bli framgångsrik. Ekonomin ska skötas, bokningar ska genomföras, hemsidan ska underhållas och marknadsföringen ska planeras och rulla på. Våga be andra om råd och hjälp, och var själv beredd att ställa upp om någon frågar dig om vägledning.

Ett sätt att underlätta för dig i ditt dagliga arbete är att göra det lätt att hålla ordning och lagra information om dina patienter på rätt sätt. MERIDIQ är journalsystemet som följer GDPR och patientdatalagen och som alla injektionsbehandlare och kliniker har råd med. Behandlingar och patientdata lagras online på ett säkert sätt och kliniken kan välja att utöka systemet vartefter behovet växer.

Testa ett prisvärt journalsystem utan startkostnad eller dolda avgifter.

Registrera dig här!