Vad innebär konsultation och betänketid

Kvinna som ger en konsultation till en annan kvinna vid estetiskt ingrepp

Vad kan du som patient förvänta dig under en konsultation?

Vare sig du vet precis vilken behandling du är intresserad av eller om du bara har en idé kring vad du vill få hjälp med men inte hur, så kommer du att behöva boka en tid för konsultation.

Det skulle kunna vara så att det finns behandlingsalternativ du inte var medveten om sedan tidigare till exempel, vilket är något som du och utföraren diskuterar igenom under konsultationen.

Så här går en konsultation vanligtvis till:

 • Du och utföraren diskuterar igenom behov/önskemål och alternativ
 • Du får en rekommendation baserat på föregående diskussion
 • Ni går igenom risker, förväntat resultat, kostnad
 • Du och utföraren kommer tillsammans fram till det bästa alternativet för just dig

Efter konsultationen är det viktigt att tänka igenom det du och utföraren diskuterat och känna efter att det känns rätt för dig. Du som patient ska aldrig behöva känna dig stressad över att utföra en behandling så snart som möjligt.

Läs vidare för att få veta exakt vilken information du kan förvänta dig få ta del av.

Vilken information bör delges patienten vid en konsultation

Vad säger lagen?

Enligt 10§ lagen (2021:363) om estetiska injektionsbehandlingar, ska följande information lämnas till den som planerar att genomgå en behandling:

 • Andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder
 • Kostnader för behandlingen
 • Förväntat behandlingsförlopp samt resultat
 • Vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten
 • Eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd
 • Kontaktperson vid komplikationer som kan uppstå efter behandlingen
 • Substanser och läkemedel som används
 • Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 • Eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada
 • Verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg

Betänketid

Betänketiden ska vara minst två dagar, enligt 11§ lagen (2021:363) om estetiska injektionsbehandlingar. Om en behandling av samma typ upprepas inom sex månader så behövs inte ytterligare betänketid för behandling nummer två.

Varför är det viktigt med betänketid?

Att det finns ett krav på betänketid är både bra och viktigt av flera anledningar. Det ger dig som patient större säkerhet, både när det gäller att vara säker på beslutet att genomgå behandlingen och på att du gjort rätt val när det kommer till val av klinik och utförare.

För själva kliniken är patientens betänketid också viktigt då detta medför fler patienter som är säkra på att de tagit rätt beslut vilket leder till fler nöjda kunder och lyckade behandlingar.

Andra anledningar till att betänketid är nödvändigt innan en estetisk injektionsbehandling:

 • Förhindrar impulsköp
 • Patienten hinner prata igenom sitt val med vänner och bekanta och få råd och stöd
 • Patienten hinner läsa recensioner
 • Patienten hinner sova på saken och tänka efter om behandlingen verkligen är något man vill
 • Patienten hinner se över ekonomin
 • Minskad stress och ökat självförtroende kring beslutet
 • Patienten hinner förbereda sig mentalt och praktiskt – i vissa fall kanske assistans behövs av familj/vänner efter ingreppet