Samtycke vid injektionsbehandling

fistbump med kirurgiska handskar vit och blå som gör ett samtycke

I linje etablerade lagen för estetiska injektionsbehandlingar behöver man nu ta mer hänsyn till samtycke efter konsultation. Vad innebär samtycke och hur skall man förhålla sig till det rent konkret som behandlare. Här reder vi ut begreppet!

Behandling av personuppgifter

Enligt den estetiska lagen och patientdatalagen är det en rättslig förpliktelse att föra journal vid behandlingar. Det betyder att man också behöver behandla personuppgifter som ingår i journalen vid dessa tillfället.

För hälso- och sjukvården krävs inget samtycke för att behandla personuppgifter pga. ovan lagkrav av journalföring. För privat- och estetiska kliniker gäller dock detta en frivillig vård och i dessa fall krävs att man har ett samtycke från patienter att samla in personuppgifter.

I MERIDIQ kan man dels samla in medgivande av personuppgifter genom registreringsportalen eller registrera detta själv i patientens journal.

Samtycke vid ingrepp och behandling

Vid varje ingrepp krävs ett samtycke eller medgivande för den specifika behandling som kommer utföras. Detta samtycke kan lämnas muntligen men är lämpligast att göra skriftligen på samma dokument där behandlingen är beskriven.

Samtycke skall dock först lämnas efter betänketiden har gått ut. Enligt lag är denna betänketid två dagar för att ge patienten tillräckligt med tid att ta beslut om sin behandling.

Detta säger lagen ”Paragraf12 § Den som avser att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska lämna sitt samtycke till att ingreppet eller behandlingen får utföras. Samtycke får lämnas först efter att betänketiden enligt 11 § har gått ut.”

Hur länge gäller ett samtycke för en injektionsbehandling

Det finns inget lagkrav för hur länge ett samtycke är giltigt. Dock behövs ingen ytterligare betänketid om en liknande behandling sker inom 6 månader från första konsultationen. Detta är ett bra riktmärke att följa då man efter en betänketid behöver lämna ett samtycke.