Vem får utföra skönhetsingrepp?

injektionsbehandling av sjuksköterskan filler i pannan

Med skönhetsingrepp menas generellt kirurgiska injektionsbehandlingar och ingrepp vilka utförs utan medicinsk orsak. Skönhetsingrepp kan inkludera en rad olika behandlingar, men i stort kan man säga att det fysiska måendet inte är beroende av ingreppet.

Vem får utföra injektionsbehandlingar?

För att få utföra estetiska injektionsbehandlingar krävs det att du är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Kirurgiska ingrepp får endast utföras av legitimerade läkare och tandläkare med specialistkompetens.

Tidigare var kompetenskraven inte reglerade, vilket medförde stora patientrisker. Från och med den 1 juli 2021 trädde nya regler i kraft för att stärka patientsäkerheten.

Hur blir man injektionssjuksköterska?

Estetisk injicerare eller injektionssjuksköterska kräver medicinsk legitimation vilken du får genom att bli till exempel läkare eller sjuksköterska. En vanlig väg till att bli just injektionssjuksköterska är att först arbeta som sjuksköterska ett par år och sedan söka sig vidare till en plastikkirurgisk enhet. Därefter kan man vidareutbilda sig inom injektionsbehandling hos läkemedelsbolag eller utbildningsenheter som håller i sådana kurser.

En utbildning i injektionsbehandling kan till exempel innehålla:

  • Information kring substansen
  • Kundbemötande
  • Anatomi och muskelfunktion
  • Komplikationer och hantering
  • Rutiner och användningsområden

Estetiska behandlingar utan krav på medicinsk licens

Förutom injektionsbehandling finns det många andra estetiska behandlingar man kan erbjuda som klinik. För just injektionsbehandling krävs medicinsk legitimation, medan andra skönhetsbehandlingar inte har lika hårda krav.

IPL, micro-needling och viss laserbehandling är exempel där medicinsk licens inte är ett krav i dagsläget, men där en certifierad utbildning i behandlingen är att föredra. Ett stärkt skydd för den enskilde efterfrågas dock även för dessa typer av behandlingar. Med rätt utbildning skapar vi bättre förutsättningar för att patient och behandlare skyddas och att resultatet blir som förväntat.

Läs mer om patientsäkerhet här.

Läs mer om patientlagarna nedan