Hur skapar man före och efterbilder

före och efterbild medelålders kvinna ansikte

Vad är före- och efterbilder

Före och efterbilder används ofta för att demonstrera en förändring, från utgångsläge till hur något ser ut idag.

Processen och vägen dit är inte i fokus här, för att få störst effekt på den utveckling som skett.

Vanligtvis handlar det om att den första bilden visar ett område eller ting där det finns utrymme för förändring eller förbättring av något slag. Bild två visar den färdiga produkten efter att en förändring har skett.

Genom att använda sig av före och efterbilder blir skillnaden oftast väldigt tydlig, eftersom just processen och vägen dit inte är i fokus. Sådana bilder anses vara väldigt inspirerande och motiverande.

Dock ska man komma ihåg att man inte alltid får veta hur lång tid som krävdes för att uppnå förändringen eller vad som krävdes för att åstadkomma slutresultatet.

Vad kan man använda dessa bilder till?

Det finns många områden inom vilka man med fördel kan använda före och efterbilder och det kan vara ett kraftfullt sätt att lyfta fokus till vad som är möjligt att åstadkomma.

Många använder detta sätt för att demonstrera förändringar i hemmet vid renovering eller inredningsprojekt, där det ofta blir stora skillnader mellan hur det såg ut från början och hur det blev när det var färdigt.

Andra områden där det är vanligt med sådana här bilder är för att lyfta en förändring i det personliga utseendet, till exempel många frisörer jobbar med denna typ av bilder. Alla typer av förändringar där någonting visuellt går från ett läge till något annorlunda, kan förstärkas av denna metod.

Före och efterbilder inom skönhetsvård

Även inom träning, hälsa och skönhet är det vanligt att använda före och efterbilder vilket används flitigt av både privatpersoner såväl som företag.

En viktig del vid framställandet av före och efterbilder är att påvisa faktiska resultat och sätta förväntningar. Vid rätt satta förväntningar blir kunden nöjdare och förtroende för klinik och utförare ökar.

Innan påbörjan av en skönhetsbehandling tas före bilden, vilket kommer att hjälpa patienten att senare kunna se skillnaden. Om behandlingen tar tid är det lätt att vänja sig vid den gradvisa förändring som sker och därmed i slutändan inte ha en klar minnesbild över hur det såg ut från början.

Patienten kan vid behandlingens slut själv jämföra mellan de två bilderna och får därmed också hjälp att visa andra i sin närhet vilken utveckling som skett.

Hur skapar man före och efterbilder

För att få störst effekt fungerar det oftast bäst att jämföra två bilder där omgivning och ljussättning är så lika som möjligt, så att just förändringen som önskas lyftas hamnar i fokus.
Att jämföra ett rum från en vinkel med samma rum ur en annan vinkel ger inte så stor effekt, eftersom det kanske inte går att avgöra på bilden om det ens är samma rum som jämförs.

En uteplats i dagsljus jämfört med samma uteplats i månsken kan dock fungera väl, om det är just ljusskillnaden som ska vara i fokus i jämförelsen.

En ytterligare aspekt vid skapandet av före och efterbilder är proportionerna i de två olika bilderna. Jämför man till exempel ett porträttfoto med ett annat så vill man gärna se att huvudet är lika stort på båda bilderna, att ögonen hamnar i samma nivå och att lika mycket av hals och axlar visas. Detta gör det lättare för ögat att urskilja olikheter och lyfta det som skiljer sig åt mellan bilderna.

Annonsera med före och efterbilder – vad får man göra?

Före och efterbilder får användas i sociala medier i det organiska flödet eller på hemsidan, med tillåtelse från personen på bilden.

Dock får du inte använda dessa typer av bilder i annonsering i sociala medier. Läs mer om annonsering inom skönhetsvård i vår artikel här.

Gratisverktyg för att skapa före och efterbilder

För att skapa bilder som tar hänsyn till de viktigaste aspekterna för att skapa lyckade före och efterbilder, finns det gratis verktyg att ta hjälp av. Här laddar du bara upp de två bilder du vill jämföra och justerar så att proportionerna passar mellan dem.

Vissa verktyg har även ett reglage där du kan dra fram och tillbaka för att visa mer eller mindre av den första eller andra bilden.

Ett exempel på ett verktyg som är gratis och lätt att använda är MERIDIQs före och efterbildsverktyg! 

Läs mer om före- och efterbilder