IVO årsavgift för estetiska injektionsbehandlingar

Efter den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar trädde i kraft den 1a juli 2021, skall man som klinik eller verksamhet anmäla sig till vårdgivarregistret och betala en årsavgift till IVO.

Vi har sammanställt och svarat på de vanligaste frågorna om denna utgift.

Hur mycket är årsavgiften för en klinik eller verksamhet?

Årsavgiften är 13 500 kr oavsett storlek på verksamhet eller företag, och skickas per brev i slutet på innehavande kalenderår. Vill man istället ha en e-faktura kan man fylla ut en blankett hos IVO och skicka in, vilket man kan hitta här.

Varför betalar man en avgift till IVO?

Avgiften till IVO avser täcka kostnader för tillsyn och administration.

Med tillsyn menas att nu kan IVO i större utsträckning göra kontroller och följa att lagen följs hos kliniker och utövare. Dessa inspektioner har IVO inte uttalat något om att de behöver vara föranmälda utan kan komma oannonserat.

Räcker det med en avgift även om min verksamhet har flera adresser?

Nej, avgiften till IVO är per verksamhetsplats, dvs per adress. Har din verksamhet fler än en adress där man utför behandlingar på kommer det tillkomma fler avgifter.

Hur anmäler jag min verksamhet till IVO:s vårdgivarregister?

Minst en månad före man öppnar sin verksamhet inom estetiska injektionsbehandlingar skall man anmäla detta till IVO:s vårdgivarregister. Detta gör man genom att fylla i en blankett hos IVO vilket man finner mer information om här.

När man fyller i sin inriktning på verksamheten skall man även fylla i en kod, och för denna bransch gäller följande två:

  • B18 Estetiska kirurgiska ingrepp
  • B19 Estetiska injektionsbehandlingar

Fyll i en eller båda beroende på vad för behandlingar du kommer utföra. Tänk också på att man behöver en patientförsäkring innan man anmäler verksamheten till IVO.

Patientdatalagen och journalsystem

En verksamhet som bedriver en hälso- och sjukvårdsverksamhet skall följa patientdatalagen och därmed säkert journalföra behandlingar. Från och med sin första notering skall man ha ett journalsystem på plats, vilket skall uppfylla kraven enligt patientdatalagen.

Vi på MERIDIQ har ett kostnadseffektivt system som följer lagen och speciellt anpassat för verksamheter inom estetisk vård. Dessutom gratis upp till 20 patienter för kliniker som vill komma igång snabbt!