Distansutbildning inom injektionsbehandling ökar mot fysiska utbildningar

Beauty@Home logo

Kravet på utbildning inom fillers och injektionsbehandlingar har under de senaste åren ökat, mycket på grund av att mer legitimerad sjukvårdspersonal börjat visa intresse för området. För högt deltagarantal, för få modeller att praktisera på, brist på kunskapstest, feedback och uppföljning och höga kostnader är alla exempel på varför många fysiska kurser idag inte lever upp till deltagarnas förväntningar och inte uppnår tillräckliga kvalitetsmål.

Vi har intervjuat Dr. Arvin, legitimerad läkare – specialist inom ortopedisk kirurgi och ryggkirurgi samt expert inom området injektionsbehandlingar, för att ta reda på hur företaget Beauty@Home arbetar med utbildning på distans.

Distansutbildning med mål att överträffa fysiska utbildningar

Pandemin slog hårt mot många länder, inklusive Sverige, och att fortsätta som tidigare med utbildning på plats var i många fall inte längre ett alternativ.

Hur resonerade ni när det kommer till att fortsätta bedriva utbildningar inom estetiska injektionsbehandlingar?

 • Det blev svårt att med gott samvete fortsätta bedriva utbildningar som förr och dessutom är kursutbuden som regel koncentrerade till storstäder. Detta tvingade därför individer bosatta i övriga delar av Sverige att resa långa sträckor för att bli certifierade.
 • Vi fick tänka om och tänka nytt. För att kunna fortsätta utbilda och certifiera legitimerad sjukvårdspersonal skapade vi Beauty@Home Academy, Nordens första heltäckande online utbildning inom estetiska injektionsbehandlingar. Målet var att göra varje punkt som vi ansåg att de fysiska utbildningarna tidigare misslyckats på till målsättningar som vi skulle göra bättre, säkrare och billigare.

profilbild dr. Arvin Beauty@Home

Dr. Arvin – Beauty@Home

Så blir du certifierad på distans

Hur ser upplägget ut för era utbildningar?

 • Kurserna är uppbyggda i flera delmoment där man börjar med en föreläsning med ljud. Denna föreläsning kan man också ladda ner i PDF-format och läsa vid sidan om och på sin egen tid.
 • Därefter går man vidare till våra instruktionsvideos. Här får man tillgång till videoklipp där jag visar hur man ritar ut säkerhetslinjer och hur man injicerar. Dessa videos har man tillgång till i 6 månader och på så vis kan man alltid komma tillbaka och fräscha upp minnet även efter avslutad kurs.
 • För mig handlar det om att vara tillgänglig för våra kursdeltagare och finnas som ett stöd som handledare hela vägen, oavsett om det dyker upp frågor efter att kursen är avslutad. Vi sätter ingen tidsgräns på handledarskapet och vet av erfarenhet att frågorna är som flest i början och minskar i takt med att man känner sig tryggare och säkrare i sin roll.

Granskning av kvalité genom examinationer

Hur kan ni se till att varje deltagare lever upp till de krav ni sätter på genomförd utbildning?

 • En av de saker vi kände ofta saknades i de fysiska utbildningar som fanns på marknaden handlade just om bristen på examinationer, att verkligen bevisa att man tagit till sig kunskapen. Därför har vi lagt upp examinationerna så här:
 • Examinationerna är uppdelade i tre delar och syftar till att kvalitetssäkra kunskapsnivån.
  • Först svarar man på mellan 10-12 MCQ-frågor (multiple choise questions).
  • Därefter jobbar man med 2-3 inlämningsuppgifter med instruktioner om att läsa särskilt utvalda vetenskapliga artiklar.
  • Slutligen är det dags för de praktiska examinationerna. Med hjälp av kameratelefon och startpaket som man får hemskickat, utför man utvalda behandlingar. Allt man behöver göra är därför att ordna med modeller samt säkerställa att man kan spela in behandlingarna på ett bra sätt. Filmerna skickas sedan in via ett säkert system tillsammans med modellernas medgivanden, för att leva upp till GDPR och Patientdatalagen.
 • Efter genomgången kurs får deltagarna skriftlig feedback och återkoppling kring vad de gjort bra, och vad som behöver förbättras. Först då vi ser att de klarat alla delmoment skickas certifikatet hem till dem per post.

legitimerad personal utförd skönhetsbehandling

Lägre kostnad för distansutbildningar för större säkerhet

Känner du att ni lyckats uppfylla era mål och göra distansutbildningarna mer givande än de fysiska utbildningar som erbjöds innan pandemin?

 • Vi är övertygade om att online utbildningar överträffar dagens dyra fysiska utbildningar. Sjukvårdspersonal har redan en gedigen grund att stå på i och med sin legitimation. De behöver bara tillgång till kunskapen för att på ett strukturerat sätt kunna utföra estetiska behandlingar på ett säkert och tryggt sätt.
 • För den som bara vill få tillgång till våra instruktionsvideos utan att bli certifierad finns det möjlighet att prenumerera på innehållet utan att bli certifierad. Detta är ett ypperligt sätt att hålla sig uppdaterad kring säker injektionsteknik för den som redan är certifierad men vill hålla sig à jour.
 • Som Nordens största utbildningsplattform för estetiska injektionsbehandlingar har vi ett stort utbud av kurser från Fillers till behandling av åderbråck, Belkyra och Trådlyft. Detta till en bråkdel av priset av fysiska utbildningar vilket öppnar upp för att verkligen träna så mycket man behöver för att känna sig säker i sin nya roll.

Läs mer om distansubildningar på Beauty@Homes egna sida, där du även kan registrera dig för online kurser.

Leave a comment