MERIDIQ inleder dialog med Socialstyrelsen och IVO

IVO logga vägg

När den nya lagen för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar träder i kraft den 1a juli, kommer det ställas större krav på de system som används för journalföring. Läs mer om detta regseringsbeslut här.

Idag finns det en uppsjö av olika boknings, kassa och journalsystem som behandlare och kliniker använder sig av idag. Tyvärr så har flertalet av dessa många funktioner och säkerhetsbrister som inte följer patientdatalagen, vilket är ett måste från sommaren för alla behandlingar och ingrepp inom estetik.

Vad säger Socialstyrelsen?

Socialstyrelsen kan redogöra för bestämmelser i gällande författningar på bl.a. hälso- och sjukvårdens område men kan inte ta ställning till hur de ska tillämpas i enskilda fall. Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som, inom ramen för sin tillsynsverksamhet, har att tolka regelverket och göra bedömningar i de enskilda fallen.

Detta betyder att man som utvecklare inte kan få ett godkännande av Socialstyrelsen för om sitt system uppfyller kraven. Dock har dom utvecklat en manual att ta del av som underlag för journalföring. Denna manual hjälper både oss som journalsystem och behandlare att uppfylla de nya kraven. Manualen hittar man här.

MERIDIQ och IVO

Vi på MERIDIQ fortsätter dialogen med IVO för att säkerställa att vårt system kommer uppfylla kraven innan den 1a juli 2021.

Dessutom vill vi även att vårt system skall hjälpa alla behandlare att i sin tur följa alla föreskrifter om säker journalföring. Vi kommer efter dialogen med IVO utöka funktionerna i journalsystemet så det blir lättare att föra en säker patientjournal.

Använder du eller din klinik inte ett journalsystem? prova MERIDIQ idag!

Leave a comment