Skönhetsingrepp under pandemin ökar medans patientsäkerheten uteblir

Injektionsbehandling läppar spruta förstorad

Under pandemiåret 2020 har antalet skönhetsingrepp och injektionsbehandlingar ökat enligt senaste undersökningen från SvD. En orsak som misstänks ligga bakom detta är att man ser sig själv mer i videomöten och ökat sin självmedvetenhet, också kallad ”Zoom Boom”. En annan orsak som kan ligga bakom ökningen är att det är lättare att dölja blåmärken och hudreaktioner efter en behandling. Det är helt enkelt en rätt tid att göra förändringarna som man funderat på.

Okontrollerad marknad

Att investera i sig själv är en genomgående trend under senaste året när resekontot bara vuxit. Detta har inte bara yttrat sig i den estetiska branschen utan märks också i investeringar av boende, renovationer, begagnade bilmarknaden och att man skaffar sig husdjur i allt större grad.

Denna investering i sig själv har dock en baksida för de som satsar på skönhetsingrepp. Sverige är fortfarande en okontrollerad marknad, där i stort sett vem som helst kan erbjuda behandlingar. Den ökade efterfrågan tillsammans med brist på kompetens av injektioner och ingrepp är en farlig kombination.

Vilseledande reklam gör det också svårt att veta vilken erfarenhet och kompetens, bland det växande antalet kliniker och behandlare, som krävs för en säker behandling.

Ny lag dröjer

Regeringen lade fram en proposition om en ny lag i december förra året, med sikte på att träda i kraft den 1 juli 2021. Där framhålls också att patientskadelagen och patientsäkerhetslagen ska tillämpas vid skönhetsingrepp. Klinikerna måste även teckna patientförsäkring, vilket ger enskilda ökad möjlighet till ersättning vid skador. Det föreslås också en åldersgräns på 18 år för behandlingar.

Dock verkar lagen dröja pga. pandemin, vilket oroar många aktörer i branschen som värnar om patientsäkerheten. Alla skall kunna vara trygga i erfarenheten hos personalen som utför behandlingarna, dvs ha samma krav som i sjukvården.

Patientdatalagen skall tillämpas vid skönhetsingrepp

Allteftersom ingreppen och behandlingarna ökar, samlas mer och mer personlig information in om från varje patient. I sjukvården är detta kontrollerat genom patientdatalagen, men bland skönhetsingreppen finns det ingen reglering.

När den nya lagen träder i kraft kommer detta också att regleras och falla under patientdatalagen. Detta välkomnas också bland de större aktörerna som idag har investerat och använder pålitliga journalsystem för att behandla och skydda sina patienters data.

Efterfrågan av ingrepp och behandlingar kommer fortsätta att öka, och med det förhoppnings också patientsäkerheten. Är du förberedd?