Varför skall jag ha ett digitalt journalsystem?

Digitalt journalsystem

Inom hälso och estetiskt branschen är det fortfarande väldigt vanligt med fysiska patientjournaler.

Många försöker digitalisera men lyckas inte bra. Frågan ”Varför är ”digitalisering” så svårt för journalhantering?” är något som vi ska ställa oss.

En orsak kan vara att leverantörer håller tillbaka denna utveckling eftersom många leverantörer förmedlar pappersjournaler till sina kunder. Detta gör att man aldrig påbörjar sin digitala resa eftersom man kontinuerligt får påtryckning av att använda sin leverantörs material.

Andra kanske känner ett hinder då det kräver teknisk kompetens att hantera ett digitalt journalsystem och drar sig då för att implementera det, med argumentet. ”Att skriva på papper har ju fungerat för mig fram tills nu”.

Från ordbehandling till system

Att föra journaler i Word eller liknande ordbehandlingsprogram är vanligt. Man har då påbörjat resan genom att digitalisera från analogt till digital men man har inte digitaliserat genom att implementera en journalhanteringsprocess och på det sättet förändra och förbättra sina arbets- och kommunikationsprocesser, både internt och i relationen till kunder.

Enligt vår mening har problemet med att implementera journalsystem för många företag varit direkt relaterat till det faktum att dessa system inte har utvecklats från kundens behov och önskemål (utifrån och in tänk) utan att det varit en IT-driven process (inifrån och ut).

Viktigast i ett system är dess användare, det är dom som ska bygga och ge input på hur ett digitalt journalsystem ska utformas. Tekniken ska endast vara en förverkligande, inte en drivande faktor.

På MERIDIQ har det varit den röda tråden med allt det vi gör. Att med det senaste tekniken sätta användaren i fokus och anpassa detta utifrån dess behov.

Fördelarna är många

Många ställer sig frågan: ”Varför ska jag ha ett system till?”

Den frågan du som behandlare i stället ska ställa är: ”Vad kommer jag att tappa på att inte ha ett digitalt journalsystem?”

  • Det ger ett professionellt intryck till dina patienter.
  • Du behöver inte spara alla journalpärmar på hög längre
  • Allt lagras i molnet
  • Du kan använda det på dator, mobil, platta
  • Var som helst jag är i världen kan jag ha åtkomst till mina patienters journaler
  • Finns möjlighet att integrera lösningar mot bokningssystem och kassasystem
  • Historiska data om patienter kan du hämta fram direkt
  • Du riskerar inte att tappa data om dina patienter
  • Du blir mer effektiv i ditt arbete
  • Att dela information blir enklare

Allt fler företag inom hälso- och estetiska branschen går över till digitala journalsystem eftersom det ökar patientsäkerheten, ökar effektiviteten samt många fler fördelar vilka de som gått över till digital journalhantering kan vittna om.

Så vår fråga till dig är: ”Har du råd att inte börja använd ett digitalt journalsystem när dina konkurrenter gör det? Kostnaden är liten i jämförelse på vad vinsten ger.”

Leave a comment