MERIDIQ - Priser utan startkostnad eller dolda avgifter

Priser

PRISER

Ingen startkostnad eller dolda avgifter

Välj den nivå som passar ditt nuvarande behov. Vår gratisversion har ingen begränsning av funktioner, och kräver inga kortuppgifter vid registrering. Du kan alltid uppgradera till en betald version när du vill öka antalet patienter.