Vad är en estetisk injektionsbehandling?

Med hjälp av estetiska injektionsbehandlingar är det möjligt att förbättra hudens kvalitet, släta ut fina linjer och förstärka konturer till exempel runt om ansiktet. Denna form av skönhetsbehandling har som mål är att förbättra utseendet genom att man injicerar in små substanser i huden.
Vanliga behandlingar av detta slag är:

 • Antirynk
 • Fillers
 • Fettinjektioner

Antirynk är en process där läkemedel injiceras som i första hand används för att minska rynkor.

Fillers består främst av hyaluronsyra vilket finns naturligt i kroppen. Detta ämne hjälper huden att hålla sig spänstig och används för att förstora läpparna, justera konturer eller minska fina linjer i ansiktet.
Efterfrågan av estetiska injektionsbehandlingar har vuxit under de senaste åren i Sverige, men trots detta fanns det inte någon lag som reglerade vem som fick utföra dessa behandlingar förrän i juli 2021.

Vem får utföra injektionsbehandlingar?

Sedan den 1 juli 2021 är det nya regler som gäller kring vilka kompetenskrav som krävs för de som utför estetiska injektionsbehandlingar. Detta för att ge ett större skydd för patienterna samt större skyldigheter för de verksamheter som erbjuder dessa behandlingar. Om ingreppen inte utförs på rätt sätt kan det medföra betydande hälsorisker för patienten, vilket denna lag nu alltså hjälper till att motverka.

Estetiska injektionsbehandlingar får enligt ”lagen om estetiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar endast utföras av legitimerade:

 • Läkare
 • Tandläkare
 • Sjuksköterskor

Vilken utbildning krävs för att göra fillers?

Svensk sjukvårdslegitimation krävs för att få arbeta som läkare, tandläkare och sjuksköterska i Sverige och de utbildningar som krävs för att få utföra estetiska injektionsbehandlingar, som till exempel fillers, är:

 • Läkarutbildning
 • Tandläkarutbildning
 • Sjuksköterskeutbildning

De största aktörerna inom branschen stödjer en certifiering utfärdad av Estetiska Injektionsrådet – en oberoende organisation bestående av fristående specialister. Som läkare, tandläkare och sjuksköterska välkomnas man att certifiera sig vilket ger en trovärdig kvalitetsstämpel för patienter i sitt val av behandlare.

Måste man vara sjuksköterska för att göra laserbehandlingar?

Enligt den nya lagen får endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor utföra estetiska injektionsbehandlingar, men det finns vissa behandlingar som undantas från lagen. Dessa är:

 • Tatueringar
 • Behandling där ett ämne injiceras i huden genom nålfri teknologi och där ämnet inte är ett läkemedel
 • Behandling där ett ämne injiceras ytligt i huden genom användandet av en nål eller liknande och där ämnet inte är ett läkemedel, blod eller filler

Exakt vilka tekniker som anses vara undantag från lagstiftningen är inget som IVO (inspektionen för vård och omsorg) kan ta ställning till på förhand och i dagsläget finns inget beslut som rör tillämpningen av lagen.