Riksdagsbeslut om lag för estetiska behandlingar 1a juli 2021

Sveriges rikes lagbok patientdatalagen

Idag fattades ett historiskt beslut för aktörer inom skönhetsbranschen. Under omröstning i riksdagen idag den 5e maj står det klart att Sverige får en ny lag för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Många kliniker och behandlare inom skönhetsvården välkomnar beslutet, som hjälper att kvalitetssäkra branschen. Idag finns många oaktsamma aktörer och utan reglering är risken stor för komplikationer i samband med behandling.

Förslag till lagändring har funnits länge men prioriterats ner fram till nu, då skönhetingrepp ökat signifikant de senaste åren och behovet på reglering ökar.

 

”Man ska känna sig trygg med att den som utför ingreppet har rätt medicinsk specialistkompetens” – Socialminister Lena Hallengren (S)

Krav på kompetens

Från och med den 1 juli ska endast läkare och tandläkare med relevant specialistkompetens få utföra skönhetsoperationer. Botulinumtoxin-injektioner, trådlyft samt fillers kommer bara utföras av legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare.

Följa patientdatalagen

Förutom krav på kompetens skall även alla aktörer följa bestämmelser inom hälso- och sjukvårdslagen. När estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar utförs ska patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen också följas.

Idag har flera klinker och behandlare inga system eller rutiner kring hantering av patientdata. Vid lagändringen kommer det krävas bättre dokumentation för patienter och behandlingar, samt säker administration.

Åldersgräns på 18 år

Regeringen sätter även krav på information till den enskilde, betänketid och samtycke samt åldersgräns på 18 år för att få genomgå behandlingar och ingrepp som omfattas av lagen. Det betyder att alla aktörer nu behöver försäkra sig om att patienter är myndiga samt givit tillåtelse genom tex formulär för medgivande.

Läs hela dokumentet på riksdagens hemsida