Vad händer med patientjournaler om jag stänger mitt företag?

patientjournaler arkiv papper på skrivbord

Efter den nya lagens inträde för estetiska behandlingar har vi fått många frågor om vad man skall göra med sina patientjournaler om man lägger ner sin verksamhet.

Enligt patientdatalagen skall patientjournaler sparas i minst 10 års tid efter den sista anteckningen i journalen. Detta är givetvis en lång tid, och som enskild behandlare kan det bli en dyr historia om tex. verksamheten upphör eller vårdgivaren skulle bli långtidssjuk.

De journaler som är äldre än 10 år kan förstöras men för de som är yngre behöver man hitta en emellertid lösning. Många journalsystem kan vara ett dyrt sätt att bevara journalerna i, speciellt om man inte använder detta system till andra ändamål. 

IVO kan omhänderta patientjournalerna

Ett alternativ är att ansöka hos Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) för att de skall omhänderta patientjournalerna. De kan då ta ett beslut att ta över journalarkivet om det finns skälig anledning, tex om verksamheten går i konkurs eller vårdgivaren avlidit. Mer om detta kan du läsa på IVOs hemsida.

Billig förvaring digitalt

MERIDIQ är dock ett kostnadseffektivt system för att spara patientjournaler över tid på. Lagrat på en krypterad server med enkel åtkomst samt utan bindningstid för det till ett väldigt bra alternativ. Läs mer om kostnaden för journalhantering här.