Varför är det så viktigt med rätt journalhantering?

kvinnlig läkare med ipad journalhantering och stetoskop i turkos kläder

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att journaler hanteras på rätt sätt. Informationen i en journal kan vara känslig och bör endast läsas av de behandlare som är inblandade i patientens behandling.

Journalen kan innehålla information om:

 • Identitet och personuppgifter
 • Patientens läkemedel
 • Anledning till vård och behandling
 • Undersökningar och behandlingar som utförts
 • Beslut som tagits kring behandlingsalternativ
 • Vem som gjort vilka anteckningar i journalen samt när detta gjordes

Från det att den senaste anteckningen gjordes i en journal, ska journalen sparas i minst tio år.

Vem får läsa min journal?

En patientjournal får endast läsas av en person som är anställd hos vårdgivaren, samt aktivt delaktig i vården av en patient eller behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården av annat skäl.

Som patient har man rätt att begära ut sin journalhandling för att läsa eller kopiera och idag kan man i många fall även läsa sin journal via 1177 e-tjänster.

Varje besök i en journal registreras, oftast elektroniskt, så det går att se i efterhand hur många gången en journal lästs eller uppdaterats samt vem som begärt åtkomst. 

Journalhantering och säkerhet

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård har tystnadsplikt, både inom offentlig och privat vård, vilket innebär att ingen som arbetar inom vården får lämna ut uppgifter om dig. Detta gäller för att du som patient ska kunna känna dig trygg med att prata öppet kring dina symptom, sjukdomshistoria och besvär du har.

Tystnadsplikten gäller även personer som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvården, som till exempel översättare och tolkar.

Läs mer om information som dokumenteras i en journal här

Kan alla läkare och vårdgivare läsa en patients journal?

I och med att det endast är de personer som är delaktiga i vården av en patient som får läsa en patients journal så kan inte alla arbetande personer inom vården läsa alla patienters journaler.

Arbetar du inom vården får du till exempel inte ta del av en familjemedlems eller väns journal bara för att du har tillgång till systemet journalerna hanteras i.

Rätt att spärra journal utanför vårdenheten

Du som patient har rätt att spärra din journal, för att journalen inte ska kunna läsas av andra vårdenheter.

 • Du kan närsomhelst häva spärren
 • Bara du som patient kan spärra din journal
 • Du har inte rätt att spärra ditt barns journal
 • Försäkringskassan och Socialstyrelsen har rätt att läsa dina journaluppgifter utan att du ger samtycke
 • Att det finns en spärr av journalen syns för andra vårdenheter där spärren gäller

Kan uppgifter i en journal förändras eller tas bort?

Korrekt utförd journalhantering innefattar att inga uppgifter i journalen får raderas eller göras oläsliga. Felaktigheter får rättas genom att markera det som inte stämmer och lägga till nya anteckningar.

En journal sparas i minst tio år från det att den senaste anteckningen gjordes i journalen. Dock sparas en stor del av journaluppgifterna för all framtid i vård som drivs av en region. Om du som patient önskar att få din patientjournal förstörd kan du höra av dig till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) för att få detta prövat. Det ska i detta fall vara uppenbart att journalen inte kommer att behövas för framtida vård för att få tillstånd.

Läs mer om att spara och hantera patientjournaler här

Vad innebär sammanhållen journalföring?

Din vårdgivare kan göra journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare, till exempel i en annan region. Vanligtvis syns inte journalanteckningar automatiskt hos andra vårdgivare. I de fall då sammanhållen journalföring gäller slipper patienten gå igenom vårdhistoriken lika utförligt hos en ny vårdgivare.

En patient har möjlighet att säga nej till sammanhållen journalföring, dock är själva spärren något som andra vårdgivare kan se finns registrerat.

 

För injektionsbehandlingar skall behandlare upprätthålla korrekt journalhantering och följa patientlagen, precis som den offentliga vården. 

Har du behov av säker journalhantering och inte har en journalsystem idag? Prova MERIDIQ helt gratis och kom igång idag: