Viktigt att tänka på vid en injektionsbehandling

Kvinna framför spegel som undersöker själv sig i ansiktet

Det är viktigt att injektionsbehandlingar blir utförda på rätt sätt. Felaktiga behandlingar kan trots allt medföra hälsorisker. Vi har därför sammanställt en lista med saker som är viktigt att tänka på vid en injektionsbehandling. Allt för att du ska vara förberedd!

En injektionsbehandling innebär ofta fillers i ansiktet. Om du gör fillers så fyller behandlaren ut en liten yta under hudytan med ett injektionsmedel. Syftet är att på något sätt förändra ditt utseende. Därför är det viktigt att behandlingen går till på rätt sätt.

Så sent som 2020 var injektionsbehandlingar inte reglerade, men detta ändrades i den lagen om estetiska behandlingar som trädde i kraft den 1a juli 2021.

Idag finns det krav på utbildning och licens för att få utföra estetiska behandlingar. Det är något som är viktigt att veta vid en injektionsbehandling. Undersök därför noggrant att du behandlas av en godkänd behandlare och klinik.

Saker du bör tänka på innan en injektionsbehandling

För att välja en ansvarsfull, trygg och säker klinik, så bör du undersöka den. Gör efterforskningar för att se hur nöjda tidigare kunder är. Titta på före- och efterbilder och läs recensioner. Begär sedan en konsultation för att få träffa den som ska utföra skönhetsbehandlingen.

Begär en konsultation

Begär en ordentlig konsultation med den som ska utföra din injektionsbehandling. Då kan du ställa alla frågor du har och du får en känsla över hur hygienisk och erfaren såväl kliniken som behandlaren är. Vid en konsultation bör du och behandlaren gå igenom vilka önskemål du har och vilka förutsättningar som finns för att de ska uppnås.

Begär en legitimation/certifiering

Det är viktigt att behandlaren har såväl utbildning som erfarenhet. Allt för att du inte ska bli sjuk av felaktiga injektioner. Något som är viktigt att tänka på vid en injektionsbehandling är därför att fråga om behandlaren har någon legitimation eller certifiering på eventuell utbildning. En behandlare måste vara legitimerad sjuksköterska, tandläkare eller läkare som har rätt utbildning inom den behandling som ska utföras.

Kompetens och hygien är två viktiga faktorer som du inte får tumma på när det gäller injektionsbehandlingar. Det bästa är att besöka en klinik som just har legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet och utbildning inom området.

Viktiga regler som kliniken ska följa

Undersök om kliniken följer de lagar och regler som finns. En klinik måste bland annat ge dig minst två dagars betänketid enligt lag. Du kan alltså inte gå in till en seriös behandlare och få fillers samma dag som du kommer på att du vill göra dem. Betänketiden är reglerad enligt lag och viktig för att undvika impulsiva beslut.

Kliniken får dessutom inte utföra någon behandling innan du har gett ditt samtycke. Kom ihåg att du när som helst kan ångra dig. Samtycket kan ge både muntligt och skriftlig. Kliniken får inte behandla någon som är under 18 år.

Fråga vilka produkter som används

Tveka inte om att fråga vilka produkter som används vid behandlingen. Det är viktigt att tänka på vid en injektionsbehandling att produkterna ska vara godkända. Fråga om vilka märken som används och läsa de kliniska studierna om produkterna om du är osäker.

Du bör välja en klinik som använder sig av hyaluronsyrabaserade fillers. Till skillnad mot permanenta fillers så går ett dålig resultat att korrigera. Om du väljer fillers som inte är permanenta så går det även att ta bort dem om det uppstår komplikationer. Tänk på att produkter av hög kvalitet kostar därefter.

Undersök alla hälsorisker

Något som är viktigt att tänka på vid en injektionsbehandling är att undersöka alla risker innan behandlingen utförs. Det är viktigt att du är medveten om de hälsorisker som en injektion kan medföra, speciellt om den utförs hos en klinik och behandlare som inte har rätt utbildning och erfarenhet.

Undersök noggrant vilka komplikationer som kan uppstå och vilken hjälp du får av kliniken om de uppstår.

Injektionsbehandling med rosa handskar

Saker som är viktiga att tänka på under en injektionsbehandling

När det har blivit dags för din injektionsbehandling, då är det viktigt att du är redo. Här kommer därför fem saker som är bra att tänka på vid behandlingstillfället.

Förbered dig inför behandlingstillfället

Något som är viktigt att tänka på vid en injektionsbehandling är att inte ta några mediciner som kan öka risken för blödning innan behandlingstillfället. Hit räknas bland annat magnecyl, ibuprofen och voltaren. Rådgör gärna med din behandlare om du är osäker.

Du bör inte heller dricka alkohol innan behandlingen ska utföras. Den bör heller inte utföras på hud som inte är hel och frisk. Om du har fått utslag på huden så bör du därför avvakta med injektionerna.

Kom ihåg att komma osminkad till kliniken eftersom din hud måste vara ren när den injiceras med fillers.

Produkterna ska vara förseglade

Vid behandlingstillfället är det viktigt att produkterna är förseglade innan de används. Då vet du att de är fräscha och hygieniska. Be behandlaren visa dig när förseglingen bryts så att ni båda är medvetna om att behandlingen går till på rätt sätt.

Olika områden i ansiktet kräver olika sorters fillers. Det är viktigt att rätt produkt används så att rätt resultat uppnås. En kunnig och kompetent behandlare ska dock ha mycket god kunskap om vilken typ av fillers som ska användas i olika delar i ansiktet.

Det bör finnas bedövningsmedel att tillgå

Fillers gör oftast inte ont och behandlingen går snabbt att utföra. Om du är smärtkänslig och dessutom mycket nervös så är det dock viktigt att du känner dig trygg hos kliniken.

Det bör därför finnas bedövningsmedel att använda innan injektionerna påbörjas. Oftast består bedövningen utav en kräm.

Kvinnas ansikte som får en injektionsbehandling i tinningen

Hur hanteras dina personuppgifter?

Vid en injektionsbehandling så är det viktigt att alla dina personuppgifter hanteras korrekt. Se därför till att fråga hur kliniken hanterar personuppgifter. Alla personuppgifter ska hanteras korrekt och enligt patientdatalagen och/eller GDPR.

Alla dina behandlingar ska journalföras

Något som är viktigt att tänka på vid en injektionsbehandling är att alla dina behandlingar ska journalföras. De måste journalföras korrekt och i ett säkert journalsystem. Om något går snett eller om det uppstår en komplikation så är det viktigt att allt kan följas i journalen.

Kliniken måste använda sig av ett säkert journalsystem vars uppgifter inte kan läcka ut. Alla kliniker måste ha ett säkert journalsystem, oavsett hur stor eller liten den är.

Sammanfattning

För att känna dig trygg och säker så finns det några saker som är viktiga att tänka på vid en injektionsbehandling. Du bör noggrant undersöka kliniken och behandlaren samt be om en konsultation.

Be om ett pris på behandlingen och fråga vilket resultat du kan förvänta dig. Dessutom vill du gärna få information om vilka produkter och ämnen som används.

Undersök vilken hjälp du kan få vid eventuella komplikationer och vilka risker som finns med injektionen, samt hur din behandling kommer journalföras och personuppgifter hanteras.

När allt detta är undersökt, då är du redo att testa en injektionsbehandling.