IVO förtydligar regler och ger insyn i granskning av estetiska verksamheter

IVO riktad tillsyn slide för hösten 2022 mot estetiska verksamheter

Under Estetiska Injektionsrådets årsmöte var MERIDIQ på plats och fick chansen att medverka som sponsor samt ta del av presentationerna. IVO (inspektionen för vård och omsorg) var först ute med en sammanfattning av året som gått, i hänsyn till tillsyn, förytligande av regler och statistik.

IVOs tillsyn på estetiska kliniker

Sedan hösten 2022 har fokus legat på att identifiera verksamheter där det saknades legitimerad personal, samt att informera om anmälning till vårdgivarregistret.

Totalt har IVO öppnat 250 ärenden som kommer in genom tips och andra indikationer om brister. I skrivande stund pågår 50 ärende som majoriteten är inriktade på estetiska kliniker.

IVO har även tagit skarpa beslut mot flera verksamheter:

  • 22 förelägganden
  • 5 förbudsbeslut
  • 43 åtalsanmälningar

Fortfarande stort mörkertal av icke registrerade behandlare

Hittills har 1722 verksamheter anmält sig till vårdgivarregistret varav fördelningen ser ut enligt detta:

  • 1542 injektionsbehandlingar
  • 157 injektionsbehandlingar och kirurgi
  • 23 kirurgi

Dock finns det ett stort mörkertal och när IVO får frågan om hur stor denna siffra är, nämns en siffra på ca 5000 verksamheter. Detta är dock en högst osäker siffra och det finns risk att det är fler verksamheter.

Dessa verksamheter kan drivas från privata hem, ambulerande samt på inhyrda små lokaler där IVO inte har rätt att göra ”bluffbokade” besök. Detta är ett verktyg som IVO har som hinder och vill få till för att kunna sänka mörkertalet.

IVO hantering av läkemedel för estetiska verksamheter

Stora brister inom dokumentation och läkemedel

Under tillsynen som gjordes hösten 2022 för de estetiska verksamheterna så uppdagades ett par områden med brister. Dessa inkluderade:

  • Kompetens
  • Läkemedelshantering (ordination)
  • Dokumentation
  • Hygien

Förutom konkret läkemedelshanteringsbrister, så som inkorrekt förvaring och utgångsdatum, var det många verksamheter som inte hanterar ordinationer korrekt. Enligt IVO skall ordinationer vara individuella (och per indikation) samt vara skriftligt dokumenterad i journalen.

MERIDIQ har idag stöd för all denna dokumentation, samt ordinationer. Har du frågor om journalföring och dokumentation för din verksamhet? Ta kontakt med oss här så hjälper vi dig i rätt riktning.

Vi tackar Estetiska Injektionsrådet samt IVO och de andra föreläsarna för en givande eftermiddag. Tillsammans hjälps vi åt för en säkrare och bättre vård inom estetiska branschen.

Läs mer nyheter om lager och regler